Zakres działania

 

Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGK) należy:

 

 1. wykonywanie zadań w zakresie geodezji, kartografii i katastru; w szczególności:
 2. gromadzenie, stanowiącego własność skarbu państwa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:
 1. wykonywanie czynności prowadzenia, aktualizacji i udostępniania:
 • bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 • rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 1. weryfikację oraz ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
 3. nadzór merytoryczny nad witryną internetową: Geoportal Powiatu Jaworskiego;
 1. współpraca i wspieranie Geodety Powiatowego w wykonywanych zadaniach.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 13:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 13:42:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki