☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2019 roku

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

XV/99/20 09 stycznia 2020 r. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Jaworze, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/98/20 09 stycznia 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/97/20 09 stycznia 2020 r. budżetu na 2020 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/96/19 30 grudnia 2019 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
 
Lista głosowania
XV/95/19 30 grudnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 - 2025 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Zał. 1Treść zarządzenia zał. 2Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/94/19 30 grudnia 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/93/19 30 grudnia 2019 r. zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/92/19 30 grudnia 2019 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/91/19 30 grudnia 2019 r. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/90/19 30 grudnia 2019 r. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/89/19 30 grudnia 2019 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/88/19 28 listpada 2019 r. zmiany uchwały nr XII/65/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Jaworskiego - Ośrodka Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze oraz nadania jej statutu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/87/19 28 listpada 2019 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2020 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/86/19 28 listpada 2019 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/85/19 28 listpada 2019 r. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/84/19 28 listpada 2019 r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/83/19 28 listpada 2019 r. odpowiedzi na petycję dotyczącą wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/82/19 28 listpada 2019 r. rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/81/19 28 listpada 2019 r. rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/80/19 28 listpada 2019 r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/79/19 28 listpada 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 - 2025 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/78/19 28 listpada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/77/19 28 listpada 2019 r. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIV/76/19 28 listpada 2019 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIII/75/19 30 października 2019 r. zasad reprezentacji Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/74/19 30 października 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019-2025 z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/73/19 30 października 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/72/19 30 października 2019 r. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wchodzi w życie 14 dni po publikacji w DZ.U Województwa Dolnośląskiego Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/71/19 30 października 2019 r. struktury organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/70/19 30 października 2019 r. struktury organizacyjnej powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/69/19 30 października 2019 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Narodowej w Jaworze, w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XIII/68/19 30 października 2019 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XII/67/19 26 września 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XII/66/19 26 września 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XII/65/19 26 września 2019 r. utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Jaworskiego - Ośrodka Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze oraz nadania jej statutu z dniem 1 stycznia 2020 roku Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XII/64/19 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na rok 2019 14 dni od dnia ogłoszenia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/63/19 29 sierpnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/62/19 29 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/61/19 29 sierpnia 2019 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/60/19 29 sierpnia 2019 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/59/19 29 sierpnia 2019 r. stwierdzenia dotychczasowego czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie, pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
XI/58/19 29 sierpnia 2019 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Powiatowego Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze, w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/57/19 27 czerwca 2019 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/56/19 27 czerwca 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego od dnia 1 września 2019 r. z dniem września 2019 r. Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/55/19 27 czerwca 2019 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na rok 2019 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/54/19 27 czerwca 2019 r. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz szczególnych zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami powiatu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/53/19 27 czerwca 2019 r. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/52/19 27 czerwca 2019 r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Jaworskim po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/51/19 27 czerwca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019-2025 z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/50/19 27 czerwca 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/49/19 27 czerwca 2019 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2018. z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/48/19 27 czerwca 2019 r. rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
X/47/19 27 czerwca 2019 r. udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaworze wotum zaufania z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
VIII/46/19 25 kwietnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019- 2025 z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Lista głosowania
VIII/45/19 25 kwietnia 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Lista głosowania
VII/44/19 28 marca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 - 2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/43/19 28 marca 2019 r. zmian w budżecie na 2019 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/42/19 28 marca 2019 r. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie oraz jego likwidacji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia

Uzasadnienie Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/41/19 28 marca 2019 r. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z l Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz rozwiązania l Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia

Uzasadnienie
Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/40/19 28 marca 2019 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego. z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/39/19 28 marca 2019 r. powołania Skarbnika Powiatu z dniem podjęcia z mocą od 1 kwietnia 2019r

Treść zarządzenia

Lista głosowania

VII/38/19 28 marca 2019 r. odwołania Skarbnika Powiatu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

VI/37/19 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2019 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

Lista głosowania

V/36/19 24 stycznia 2019 powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

V/35/19 24 stycznia 2019 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

V/34/19 24 stycznia 2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

V/33/19 24 stycznia 2019 zmian w budżecie na 2019 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2019-02-01 15:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-01-21 11:13:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221