Wydane w 2019 roku

Uchwala nr IX/90/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

Uchwala nr IX/89/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Jaworze projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2020 rok.

 

Uchwala nr IX/60/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jaworskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

 

Uchwala nr IX/9/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr IV/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019-2025 i uchwale Rady Powiatu w Jaworze nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.

 

Uchwała nr IX/28/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jaworskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2018 rok.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2019-01-29 14:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2019-12-13 11:31:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki