Dane adresowe urzędu

budynek starostwa i herb
                                


 

iii

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 


iii
 

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

POWIAT JAWORSKI
 
województwo: dolnośląskie

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

tel. (centrala):(+48 76) 72 90 100

faks: (+48 76) 72 90 160

Poczta elektroniczna (e-mail):
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

skrytka ePUAP: /SPJawor/skrytka

 

NIP 695 15 25 969           REGON 390 647 162

 

GODZINY URZĘDOWANIA 

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 7:30 - 15:30

Wtorek godziny 7:30 - 16:30

Piątek godziny 7:30 - 14:30

Interesanci przyjmowani są od godziny 8:00

 

Referat Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

 


Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Dowody rejestracyjne i prawa jazdy

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 8:00 - 15:00

Wtorek godziny 8:00 - 16:00

Piątek godziny 8:00- 14:00

 

„Stanowisko do obsługi podmiotów gospodarczych i osób posiadających do rejestracji powyżej jednego pojazdu”
(obowiązuje wcześniejsza rejestracja drogą telefoniczną, nr tel. 076 7290144)


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW  

przyjmuje w  pok. 230 w godzinach: 

Wtorek godziny 7:30 - 15:30

Środa godziny 11:30 - 15:30

Piątek godziny 7:30 - 11:30

 


S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y

Link


Uprzejmie informujemy, że pisma, skargi, bądź wnioski kierowanie do Starostwa Powiatowego w Jaworze zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu wnoszącego skargę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Jedynie w przypadku gdy przedmiotem pisma (wniosku), będą sprawy dotyczące zdrowia, lub życia mieszkańców powiatu, bądź ochrony ważnego interesu RP, Zarząd Powiatu pomimo niepodpisania pisma, podejmie działania w sprawie.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-01-16 08:45:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-04-25 11:09:47)