DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

 

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W POSTACI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ W POSTACI POSIADANIA

 

l. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do nieruchomości na łączną wartość: 171.800 zł

 

1.1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/2 - w udziale 86/100. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym wynosi 156.000 zł

 

1.2 Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 365/14. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w celu sprzedaży tegoż prawa wynosi 15.800 zł

 

2. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do pozostałego mienia.

Na dzień sporządzenia informacji Powiat Jaworski nie posiada innych niż własność praw majątkowych w postaci ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-05-29 13:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Wasiluk
(2019-04-25 12:13:49)