Biuro Radców Prawnych

Do zadań Biura Radców Prawnych (RP) należy w szczególności:

 

  1. obsługa prawna starostwa, rady powiatu i zarządu powiatu oraz niektórych jednostek organizacyjnych powiatu,
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych rady powiatu, zarządu powiatu i starosty pod względem redakcyjnym i prawnym,
  3. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb rady powiatu, zarządu powiatu, starosty i komórek organizacyjnych,
  4. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
  5. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mateusz Sajdak
(2019-09-03 13:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2019-09-03 14:00:53)