Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik_pdf Data publikacji dokumentu:
18-04-2019r.
Informacja z otwarcia ofert plik_pdf Data publikacji dokumentu:
03-04-2019r.
Pytania i odpowiedzi do postępowania plik_pdf Data publikacji dokumentu:
29-03-2019r.
Ogłoszenie o zamówieniu plik_pdf Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik_pdf Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Formularz ofertowy plik_pdf Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
plik_doc_docx
Wykaz dostaw plik_doc_docx Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Projekt umowy plik_pdf Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik_doc_docx Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu plik_doc_docx Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Oświadczenie - Grupa kapitałowa plik_doc_docx Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.
Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego plik_doc_docx Data publikacji dokumentu:
25-03-2019r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Konrad Wasiluk
(2019-03-25 13:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Wasiluk
(2019-04-25 10:15:12)