Petycje

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Powiatu Jaworskiego w Jaworze w 2016 r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1 Ewelina Kowalska

1a-2016

Odstąpienia przez Wydział AB  od żądania od Inwestorów  uzgodnień z zarządcą sieci ee

09.12.2016r     wycofana w dniu 16.12.2016 r. nr 11700.2016.DG.
2 Morawski Marcin 1b-2016 Odstąpienia przez Wydział AB  od żądania od Inwestorów  uzgodnień z zarządcą sieci ee 09.12.2016r

 

X Petycja wycofana przez  składającego  petycję Pana Marcina Morawskiego pismem z dnia 14.12.2016r. Nr 11609.2016.DG
3 Piotr Wielg 1-2017 Uzupełnienie oznakowania pionowego, oraz odnowienia/odmalowania znaków poziomych na przejściach dla pieszych 24.03.2017r.     Odpowiedź
4 Piotr Wielg 2-2017 W sprawie zwolnienia Gminy Jawor z opłaty za dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz kosztów utrzymania systemu i łącza internetowego 20.04.2017r.     Odpowiedź
5 Daniel Iwański 3-2017 Uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Strzegomskiej, Szpitalnej, Piastowskiej i Armii Krajowej w Jaworze 28.10.2017r.     Odpowiedź

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Witowski
(2016-12-14 09:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2017-11-02 13:59:05)