☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015

2015

 

NUMER

ZARZĄDZENIA

DATA

PODPISANIA

W SPRAWIE

DATA

OBOWIĄZYWANIA

55 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na "Leasing 9-cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, z opcją wykupu oraz jego ubezpieczenia na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC,NNW, Assistance. Leasing bez wpłaty wstępnej" z dniem
1.12.2015
54 30 listopad
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa obiektu internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - etap I z dniem
podpisania
53 1 grudnia
2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym po silnych wiatrach w dniu 30 listopada 2015 r. z dniem
podpisania

52

załącznik

26 listopad
2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
26.11.2015 r.
51 23 listopada
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wyjazdami na posesje" z dniem
podpisania
50 16 listopada
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2800D w km 0+000-1+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - etap I" z dniem
podpisania
49 4 listopda
2015 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powiatu jaworskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dniem
4.11.2015 r.
48 21 października
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania
47 16 października
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D w km 17+760 do 18+580" z dniem
podpisania
46 24 września
2015 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia, w trybie zapytania cenowego do 30 00 euro, wykonawcy na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
24.09.2015 r.
45 10 września
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2827D relacji Jastrowiec - Grudno w km 0+000 - 1 + 923 (intensywne opady deszczu 06 czerwca 2013 r.) z dniem
podpisania
44 8 września
2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na Zakup wielostanowiskowego programu obsługi prawnej z dniem
8.09.2015 r.
43 2 września
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami na posesję" z dniem
podpisania
42 7 września
2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na Obsługę bankową budżetu Powiatu Jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych" z dniem
7.09.2015 r.

41

załącznik

28 sierpnia
2015 r.
w sprawie zmian w Regulaminie w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
28.08.2015 r.

40

załącznik

28 sierpnia
2015 r.
w sprawie przeprowadzenia wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze ankiety - Ocena okresowa pracowników z dniem
28.08.2015 r.

39

załącznik

28 sierpnia
2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
28.08.2015 r.
38 28 sierpnia
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2818D Paszowice - Wiadrów w km 0+000 do 2+836" (intensywne opady deszczu) z dniem
podpisania
37 28 sierpnia
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 0+000 do 1+750)(intensywne opady deszczu) z dniem
podpisania
36 27 sierpnia
2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie Inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin: Męcinka, Paszowice i Wądroże Wilekie na okres 01.01.2016r. do 31.12.2025 r. z dniem
27.08.2015 r.
35 18 sierpnia
2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po nadmiernych opadach deszczu w dniu 15.08.2015 r. z dniem
podpisania
34 10 sierpnia
2015 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania

33

załącznik

10 sierpnia
2015 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem Biura Rzeczy znalezionych z dniem
10.08.2015 r.
32 6 sierpnia
2015 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania
31 4 sierpnia
2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po nadmiernych opadach deszczu w dniu 19.07.2015 r. z dniem
podpisania
30 30 lipca
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2883D-przebudowa ul. Sienkiewicza w Bolkowie" z dniem
podpisania
29 27 lipca
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. :Przebudowa obiektu internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie {intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.} z dniem
podpisania
28 24 lipca
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2800D w km 0+000 do 1+550 {intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.} - etap I z dniem
podpisania
27 9  lipca
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych oraz strategii rozwoju powiatu w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
9.07.2015 r.

26

załącznik

7 lipca
2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
07.07.2015 r.
25 18 czerwca
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D w km 17+760 do 18+580" z dniem
podpisania
24 18 czerwca
2015 r.
w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2020 z dniem
1.06.2015 r.
23 16 czerwca
2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu w dniu 13 czerca 2015 r. z dniem
podpisania
22 10 czerwca
2015 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy oraz odbioru końcowego prac remontowo-budowlanych z dniem
10.06.2015 r.
21 21 maja
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. oświaty i organizacji pozarządowych w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
21.05.2015 r.
20 7 maja
2015 r.
w sprawie przeprowadzenia w dniu 12 maja 2015 r. treningu działania systemu ostrzegania alarmowania i informowania na terenie powiatu jaworskiego z dniem
podpisania
18 4 maja
2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu w dniu 27 kwietnia 2015 z dniem
podpisania
17 15 kwietnia
2015 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
15.04.2015
15 9 kwietnia
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina" [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] z dniem
podpisania
14 9 kwietnia
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2818D Paszowice - Wiadrów km 0+000 do km 2+836" [intensywne opady deszczu] z dniem
podpisania
13 25 marca
2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym z dniem
podpisania
12 25 marca
2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze z mocą od
01.05.2015 r.
11 20 marca
2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji samochodu służbowego marki TOYOTA AVENSIS nr rej DJA S500, nr nadwozia (VIN) SB1DR55L90EO59739 z dniem
podpisania
10 12 marca
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: "Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 w hydrantową sieć przeciwpożarową oaz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze" z dniem
podpisania
9 12 marca
2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Pastwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania
8
01.03.
2015 r.
 
w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu z dniem
01.03.2015 r.
7 25 marca
2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Sodjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
25.03.2015 r.
6
18 luty
2015 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym" z dniem
podpisania
5
17 luty
2015 r.
 
w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dniem
podpisania
4 9 luty
2015 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2015 roku z dniem
podpisania
z mocą od następnego miesiąca
3 9 luty
2015 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2015 r.

z dniem
podpisania
z mocą od następnego miesiąca

2 22 stycznia
2015 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2883D-przebudowa ul. Sienkiewicza w Bolkowie z dniem
podpisania
1

07 stycznia

2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na "Leasing samochodu osobowego bez wpłaty wstępnej"

z dniem

07.01.2015 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-01-08 11:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2018-04-25 10:40:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171