☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2014

NUMER
ZARZĄDZENIA
DATA
PODPISANIA
 W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

59

załącznik

31 grudnia
2014 r.
w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowania ze środków unijnych przez Powiat Jaworski  

58

załącznik:
2, 3

31 grudnia
2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/05 Starosty Jaworskiego z dnia 03.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzenia systemem służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych z dniem 31.12.2014
z mocą od 01.06.2014 r.
 
56 23 grudnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. budownictwa i architektury w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
23.12.2014 r.

55

załącznik

11 grudnia
2014 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania Systemu Kontroli Zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych z dniem
11.12.2014 r.
54 28 listopada
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn: "Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze" z dniem
podpisania
53 02 grudnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot" z dniem
02.12.2014 r.

52

załącznik

03 grudnia
2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
03.12.2014 r.
51 03 grudnia
2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  
50 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu "Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim" z dniem
podpisania
49 26 listopada
2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 4,mieszczącego się w budynku nr 96/3 położonego w Snowidzy z dniem
podpisania
48 24 listopada
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn: "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie" z dniem
podpisania
47 24 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania

46

załączniki;
2,2a

18 listopada
2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
18.11.2014 r.
45 13 listopada
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. budownictwa i architektury w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
13.11.2014 r.
44 06 listopada
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze". z dniem
podpisania
43 31 października
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów"k z dniem
podpisania
42 28 października
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 217 D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa-Jawor w km 10+900 do km 16+300"  
41 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim" z dniem
podpisania
40 03 października
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na "Druk, segregowanie, składanie i pakowanie... z dniem
03.10.2014 r.
39 24 września
2014 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Modernizacja EGiB w zakresie wektoryzacji mapy ewidencyjnej obrębów wiejskich gminy Wądroże Wielkie", realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego. z dniem
podpisania
38 22 września
2014 r.
w sprawie powołania Komisji do  przeprowadzenia zamówienia usługi" "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem
podpisania
37 10 września
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na "Druk" segregowanie, składanie i pakowanie:
1) Obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz
2) kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r."
z dniem
10.09.2014 r.
36 10 września
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na zastępstwo na stanowisku ds. budownictwa i architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
11.09.2014 r.
35 10 września
2014 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem
podpisania
34 03 września
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do drogi krajowej nr3 w kierunku Parku Krajobrazowego CHEŁMY" z dniem
podpisania
32 13 sierpnia
2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze 2 tygodnie
od dnia podpisania
31 13 sierpnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery" z dniem
podpisania
30 30 lipca
2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery" z dniem
podpisania
29 30 lipca
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze" z dniem
podpisania
28 30 lipca
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu - czerwiec 2013)" z dniem
podpisania
27A 14 lipca
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Mierczyce w km 20+608 - 20+980" z dniem
podpisania
27 22 lipca
2014 r.
w sprawie powołania komisji do wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem
podpisania
26 14 lica
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2175D (Legnica) granica powiatu - Warmątowice Sienkiewiczowskie - Przybyłowice - Małuszów w km 3+949 do 5+024" z dniem
podpisania

25

załącznik

23 czerwca
2014 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim" z dniem
podpisania
24 27 czerwca
2014 r.
w sprawie przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia 2014 r. treningu działania systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu jaworskiego. z dniem
podpisania
23 23 czerwca
2014 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych z dniem
podpisania
22 04 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczenia podróży służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu z dniem
04.06.2014 r.
21 09 czerwca
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim z dniem
podpisania
20 29 maja
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi na 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300" z dniem
podpisania

19

załącznik

30 kwietnia
2014 r.
w sprawie powołania Grupy projektowej ds. wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Sport - pasja BEZgraniczna" z dniem
podpisania
18 16 maja
2014 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa o numerze 78/5 oraz ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę sąsiednią nr 78/6, położonych w Jaworze w obrębie 6 Przemysłowy, przy ul. Wrocławskiej z dniem
podpisania

17

Regulamin
zał. do regulaminu

09 maja
2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na  dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze dniem
09.05.2014 r.
16 05 maja
2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podjęcia
15 29 kwietnia
2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podjęcia
14 24 kwietnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
11.04.2014 r.
13 11 kwietnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko kasjer w wydziale finansów i budżetu Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
11.04.2014 r.

12

załącznik

10 kwietnia
2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze dwa tygodnie
od dnia podpisania
11 5 kwietnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym z dniem
05.04.2014 r.
10 3 kwietnia
2014 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko kasjer w wydziale finansów i budżetu Starostwa Powiatowego w jaworze z dniem
03.04.2014 r.
9 19 marca
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.:"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Mierczyce w km 20+608 - 20+980". z dniem
podpisania
8 19 marca
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2175D (Legnica) gr. powiatu Warmątowice Sienkiewiczowskie-Przybyłowice-Małuszóww km 3+949 do 5+024". w miejscowości Mierczyce z dniem
podpisania
7 03 marca
2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Jaworskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi" z dniem
03.03.2014 roku
6 25 luty
2014 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosku z dnia 172013 r. Naczelnika powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego z dniem
podpisania
5 30 styczeń
2014 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego z dniem
podpisania
4 29 styczeń
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi" z dniem
29.01.2014 r.
3 29 styczeń
2014 r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2014 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane
2 29 styczeń
2014 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2014 r. z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane
1 15 styczeń
2014 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D realizacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy" z dniem
podpisania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-01-31 11:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2018-04-25 10:42:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171