Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 17.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Starosta

 

Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski
 

Uchwała Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru starosty I/4/14

Zadania Starosty
 
     Zwierzchnictwo Starosty wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością ogólną władz administracji samorządowej za stan spraw publicznych na obszarze ich , w szczególności - za stan porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego naterenie powiatu.
 
     Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowym służb, inspekcji, straży.
 
     Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
 
 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu
  z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • zatwierdza program ich dziłania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych wypadkach przeprowadzenie kontroli.

     Starosta organizuje pracę zarządu. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu, należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu obrad zarządu,
 • określenie czasu i miejsca posiedzeń zarządu,
 • przygotowanie materiałów do proponowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu
 • przedkłada każdorazowo na sesji rady powiatu sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

     Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne. Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd powiatu. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydania w jego imieniu decyzji.


Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru starosty [I/3/2010]

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-03-16 10:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2015-09-23 13:48:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3371164

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X