☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdawczość budżetowa - 2013 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za 2013 r.

 

 1. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 2. Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 3. Rb-28S Roczne Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 4. Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i
   
 5. Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych  wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i
   
 6. Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
   
 7. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 8. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o sanie zobowiązań według tytułów dłużnych
   
 9. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych
   
 10. Rb - 27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

 


Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał 2013 r.

 

 1. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 2. Rb 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 3. Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych
   
 4. Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 5. Rb - 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 


Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2013 r.

 

 1. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 2.  Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 3. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego
   

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2013 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za I kwartał 2013 r.

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-06-04 14:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-03-19 13:21:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927