☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Jaworskiego 2013 rok

 

NUMER
ZARZĄDZENIA
DATA
PODJĘCIA
W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

55/2013

załączniki:
1, 2, 3, 4, 5, 6

06 grudnia
2013 r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
06.12.2014 r.

54/2013

Regulamin

30 grudnia
2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
1.01.2014 r.

53/2013

Regulamin

06 grudnia
2013 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa z dniem
podpisania
52/2013 19 listopada
2013 r.
w sprawie powołania Komisji do wyrobu najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Zasilenie bazy danych ewidencyjnych  obiektową mapą ewidencyjną gminy Paszowice". z dniem
podpisania

51/2013

Instrukcja BHP

19 listopada
2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy z dniem
podpisania
50/2013 4 listopad
2013 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego" z dniem
04.11.2013
49/2013 7 listopad
2013 r.
w sprawie opracowania planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru i sytuacji nadzwyczajnych lub innego miejscowego zagrożenia w jednostkach organizacyjnych powiatu dla których Rada Powiatu Jaworskiego jest organem tworzącym lub sprawującym nadzór. z dniem
podpisania
48/2013 4 listopad
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa _ Paszowice w km 0+350 do 1+865. z dniem
podpisania
47/2013 5 listopad
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania
46/2013 18 października
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia w dniu 23 października 2013 r. treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na trenie powiatu jaworskiego. z dniem
podpisania
45/2013 04 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze. z dniem
04.10.2013
44/2013 07 października
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania
43/2013 03 października
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+ 525 do 6+ 330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+ 897 i 2 + 427 do 2 + 903)" z dniem
podpisania
42/2013 24 września
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadana pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2830 Stare Rochowice - Płonina w km 1+ 750 do 4+ 840" z dniem
podpisania
41/2013 02 września
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa powiatowego  w Jaworze. z dniem
02.09.2013 r.
39/2013 02 września
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2829D Świny - Gorzanowice w km 0+000 - 1+764" z dniem
podpisania
38/2013 20 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Weryfikacja użytków i konturów klasyfikacji gleboznawczej gruntów gminy Męcinka" z dniem
podpisania
37/2013 16 lipca
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia 2013 r. treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego z dniem
podpisania
36/2013 11 lipca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865 z dniem
podpisania
35/2013 08 lipca
2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
08.07.2013 r.
34/2013 08 lipca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań w sprawach o udzielenie zamówień na usuwanie pojazdów z dróg i na przechowywanie usuniętych pojazdów z dniem
podpisania
32/2013 02 lipca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania powstałych w Domu Małych Dzieci w Jaworze po ulewnych opadach deszczu w dniu 25.06.2013 z dniem
podpisania
31/2013 28 czerwca
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze ul. Starojaworska 7 w dniu 13.09.2013 z dniem
podpisania
30/2013 28 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze po ulewnych opadach deszczu w dniu 25.06.2013 z dniem
podpisania
29/2013 27 czerwca
2013 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego z dniem
podpisania
28/2013 26 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze po ulewnych opadach deszczu w dniu 25.06.213 z dniem
podpisania
27/2013 26 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jaworze po ulewnych opadach deszczu w dniu 25.06.213 z dniem
podpisania
26/2013 26 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w Domu Dziecka w Kaczorowie po ulewnych opadach deszczu w dniu 25.06.213 z dniem
podpisania
25/2013 26 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu w dniu 25 czerwca 2013 r. z dniem
podpisania
24/2013 25 czerwca
2013 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w trybie
natychmiastowym
23/2013 05 czerwca
2013 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Jaworskiego z dniem
podpisania
22/2013 05 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie po ulewnych opadach deszczu w dniach 29.05 - 03.06.2013r. z dniem
podpisania
21/2013 31 maja
2013 r.
w sprawie powołania w Wydziale Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień do realizacji zadań na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania
20/2013 04 czerwca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu z dnia 04.06.2013 r. z dniem
podpisania

19/2013

załącznik

10 maja
2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie powiatowym w Jaworze z dniem
podpisania
18/2013 05 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w jaworze z dniem
podpisania
17/2013 09 maja
2013 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadnia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 1+750-4+250 oraz km 4+250-4+840 z dniem
podpisania

16/2013

Regulamin

06 maja
2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
13.05.2013 r.
15/2013 16 kwietnia
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia wśród Klientów urzędu ankiety - Karta satysfakcji klienta, oraz ankiety Ocena realizacji kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem
16.04.2013 r.
14/2013 25 marca
2013 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2829 D Świny -Gorzanowice w km 0+000 - 1+764" z dniem
podpisania
13/2013 25 marca
2013 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903) z dniem
podpisania
12/2013 20 marca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych z dniem
podpisania
11/2013 08 marca
2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego

z dniem
08.03.2013 r.

10/2013

REGULAMIN
załączniki:
1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8;
9; 10; 11

05 marca
2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej z dniem
05.03.2013 r.
9/2013 04 marca
2013 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych z dniem
podpisania

8/2013

załączniki:
1; 2; 3

01 marca
2013 r.
w sprawie dostępu do informacji publicznej, ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji oraz zasad pokrywania kosztów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
01.03.2013 r.
7/2013 28 luty
2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Monitorująco-Oceniającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2020 z dniem podpisania
z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2013 r.
6/2013 27 luty
2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podjęcia
5/2013

załączniki:
1; 2
20 luty
2013 r.
wprowadzenia i stosowania Systemu kontroli Zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych z dniem
20.02.2013r.
4/2013 31 stycznia
2013 r.
ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2013 r.

z dniem podpisania,
z mocą obowiązującą
od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu

3/2013 31 stycznia
2013 r.
ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2013 roku z dniem podpisania,
z mocą obowiązującą
od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu
2/2013 18 stycznia
2013 r.
powołania komisji do oceny wniosku z dnia 17 stycznia 2013 r. Naczelnika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową z dniem
podpisania
1/2013

załącznik
17 stycznia
2013 r.
realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie jaworskim w 2013 roku z dniem 17.01.2013

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-02-26 11:14:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2018-04-25 10:41:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171