☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdawczość budżetowa - 2012 rok

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za IV kwartał  2012 r.

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 4. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 6. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 7. Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 8. RB-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
   
 9. RB-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
   
 10. RB-UZ Roczne Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

 

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał  2012 r.

 

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 4. Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 6. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2012 r.

 

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3.  Rb - 27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 4. Rb - 28S Miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
   
 6. Rb - 34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 

 


 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2012 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za I kwartał 2012 r.

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-03-13 12:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-11-12 11:45:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927