Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 17.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 123 w Kwietnikach gm. Paszowice

Zawiadomienie A.Nowacka Logo
Zawiadomienie J.Kordek-Trybała Logo
Zawiadomienie M.Kordek Logo

 


Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic działek w Paszowicach

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Wierzchosławiczkach

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Logo


UWAGA: ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ.

Od 3 października nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w budynku Starostwa na parterze (pok. nr 3, za Biurem Obsługi Klienta), a nie jak dotychczas w pok. Nr 111 na I piętrze).


 

ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH

dz. 233 Chroślice

 


 

ZAWIADOMIENIE O USTALENIU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MŚCIWOJÓW
w dniu 1 października 2015 r., w świetlicy wiejskiej w Targoszynie 57

 


 

        Starosta Jaworski informuje, że zgodnie z art.13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm. ) w bieżącym roku w lasach, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju,  rozpoczyna się  wykonanie,
w cyklu 5 – letnim ( lata 2015 – 2019 ), opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.
        Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz zbadanie zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane dla celów statystycznych i posłużą do formułowania, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
        Prace w poszczególnych latach obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na cyklicznych pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych  w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r.
        Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane w każdym roku  5-letniego cyklu ( w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień ) przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.


 

Szanowni Państwo

Starosta Jaworski informuje, że z dniem 1-go maja 2015 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie pracy

Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Niniejszym Urząd czynny będzie

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Mając jednak na uwadze dobro naszych interesantów

- wyznaczeni pracownicy Wydziałów Komunikacji i Drogownictwa

oraz Finansów i Księgowości pracować będą w każdy wtorek

w godzinach od 7.30 do 17.30.

 

 


ZMIANY ZASAD WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Starosta Jaworski uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Z dniem 1 lipca 2015 r. tracą ważność dotychczas
wydane karty

- na czas określony bądź bezterminowo.
Karty parkingowe będą wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.

Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym
w Jaworze w pok. nr 3 na parterze.
Informacje udzielane są również pod numerem
tel. 76/7290109.


ss           PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
                                                    ROK 2016 - 2017

 

                                               

 


 


 
 
ilość odwiedzin: 3371249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X