☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Jaworskiego rok 2012

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY JAWORSKIEGO

ROK 2012

 

Nr zarządzenia

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

61/2012

załącznik

31 grudnia
2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
31.12.2012 r.

60/2012

załącznik
 

31 grudnia
2012 r.
w sprawie powołania Grupy projektowej ds. wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. "CZTERY PORY ŻYCIA - AKTYWNY SENIOR POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA" z dniem
podpisania
59/2012 05 grudnia
2012 r.
w sprawie przeprowadzenia wśród pracowników Starostwa ankiety - Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
05.12.2012 r.
58/2012 03 grudnia
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Odmulanie i odbudowa kanalizacji burzowej w Jaworze - droga nr 2176D ul. Poniatowskiego" z dniem
podpisania
57/2012 03 grudnia
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - Nagórnik w km 1+608 - 1+643 z dniem
podpisania
56/2012 27 listopada
2012 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania
55/2012 09 listopada
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem
09.11.2012 r.
54/2012 21 listopada
2012 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz sprawozdawczości sprzętu OC na dzień 31 grudnia 2012 r. znajdującego się w magazynie powiatowym Obrony Cywilnej zlokalizowanego na terenie bazy magazynowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze ul. Paderewskiego 6 z dniem
podpisania
53/2012 20 listopada
2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Zespołu do oceny złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej z dniem
podpisania
52/2012 7 listopada
2012 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
podpisania
51/2012 7 listopada
2012 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: "Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dowody zmian w Ewidencji gruntów i budynków powiatu jaworskiego" zrealizowanego na podstawie umowy nr 190/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. z dniem
podpisania

50/2012

załącznik nr 1
załącznik nr 2

25 października
2012 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
25.10.2012 r.
49/2012 11 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników
48/2012 09 października 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. budownictwa i architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
09.10.2012 r.
47/2012 10 października 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 61/08 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego z dniem podpisania
46/2012 4 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych  z dniem
4.10.2012 r.
45/2012 3 października 2012 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odmulenie i odbudowa kanalizacji burzowej w Jaworze - droga nr 2176D ul. Poniatowskiego" z dniem podpisania
44/2012 03 października 2012 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej na 2787D Sady Górne - Nagórnik w km 1+608 - 1 + 643" z dniem podpisania

43/2012

Regulamin

24 września
2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
24.09.2012 r.
42/2012 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów - Lipa - Paszowice - etap I w km od 6+880 do 11+230 - powódź w 2011 r. z dniem podpisania
41/2012 04 września 2012 r.  w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn - Marcinowice w km od0+000 do 3+332" z dniem podpisania
40/2012 20 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn: "Modernizacja Węzłów Cieplnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze" z dniem podpisania

39/2012

załącznik nr 1
załącznik nr 2

24 sierpnia
2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego  z dniem
24.08.2012 r.
38/2012 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych z dniem podpisania
37/2012 14 sierpnia  2012 r. w sprawie powołania komisji ds.odbioru końcowego robót w ramach  zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn - Marcinowice w km od 0+000 do 3+332 z dniem podpisania
35/2012 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Dokończenie przerwanych prac budowlanych w związku z zerwaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą na zadaniu pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 (umowa nr 42/2012 z dnia 16.02.2012r.)  
34/2012 25 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego  
33/2012 6 lipca
2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Starostwa powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników
32/2012 6 lipca
2012 r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w  infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu w dniu 5 lipca 2012 r. z dniem podpisania
31/2012 2 lipca
2012 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań w sprawach o udzielenie zamówień na usuwanie pojazdów z dróg i na przechowywanie usuniętych pojazdów z dniem podpisania

30/2012

załącznik:
1, 2

26
czerwca
2012 r.
zmieniające zarządzenie Starosty Jaworskiego w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
29/2012 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po ulewnych opadach deszczu w dniu 16 czerwca 2012 z dniem podpisania
28/2012 25 maja
2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników
27/2012 24 maja
2012 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" z dniem podpisania
26/2012 16 maja
2012 r.
w sprawie powołania i organizacji Powiatowego Zespołu do spraw Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego z dniem podpisania
25/2012 14 maja
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania: "Dokończenie przerwanych prac budowlanych w związku z zerwaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą na zadaniu pn. Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" z dniem podpisania
24/2012 11 kwietnia
2012 r.
w sprawie komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora.. z dniem
11.04.2012 r.
23/2012 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" z dniem podpisania
22/2012 5 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia z dniem podpisania

21/2012

załączniki:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15;
 

4 kwietnia
2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników

20/2012

załącznik

4 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dniem podpisania
19/2012 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonania zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.
18/2012 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
04.04.2012 r.
17/2012 26 marca
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. " Zabezpieczeniu przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie systemowej zabudowy klatki schodowej zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu w obiekcie internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7" z dniem podpisania
16/2012 29 marca
2012 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru II-go końcowego etapu zadania: "wektoryzacja i wdrożenie do aplikacji EWMAPA map ewidencyjnych powiatu jaworskiego" realizowanego na podstawie umowy nr 312.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. z dniem podpisania
15/2012 7 marca
2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem
7 marca 2012 r.

14/2012

załącznik:
12

27 marca
2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego  z dniem
27.03.2012 r.
13/2012 21 marca
2012 r.
w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk z dniem
21.03.2012 r.
12/2012 21 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn - Marcinowice w km od 0+000 do 3+332 m - powódź w 2011 r." z dniem podpisania
11/2012 21 marca
2012 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2814 relacji Mysłów - Lipa - Paszowice - etap I w km od 6+880 do 11+230 - powódz w 2011 r." z dniem podpisania
10/2012
załącznik
15 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Jaworskiego na lata 2013-2020 z dniem podpisania
9/2012 16 luty 2012 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie jaworskim w 2012 r. z dniem podpisania
8/2012 15 luty 2012 r. w sprawie przeprowadzenia w dniach 6-7 marca 2012 r. treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania
7/2012 07 luty 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2012 roku  z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane
6/2012 07 luty 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2012 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane
5/2012 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2010 Starosty Jaworskiego z dniem 31.01.2012
4/2012 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" (umowa nr 90/2011 z dnia 20.04.2011 r.) z dniem podpisania
3/2012 18
stycznia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia wśród pracowników Starostwa aniety - Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
18.01.2012r.
2/2012 05 stycznia
2012 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie przerwanych prac budowlanych w związku z zerwaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą na zadaniu pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7." z dniem podpisania
1/2012 02 stycznia
2012 r.
w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Zespołu do oceny składanych wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej z dniem podpisania

 

  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-01-18 09:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2018-04-25 10:39:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171