☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biuro rzeczy znalezionych

rr

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

I piętro, pok. 109, tel. 76/729-01-05
________________________________________

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 7:30 - 15:30

Wtorek godziny 7:30 - 16:30

Piątek godziny 7:30 - 14:30


________________________________________
 

RZECZY W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH PRZECHOWUJE SIĘ PRZEZ OKRES 2 LAT PO TYM CZASIE PRZECHODZĄ ONE NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 

  WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH:

 

Znalezione

 

 • dnia 22.12.2020 r. - telefon komórkowy marki Xiaomi, przy ulicy Wrocławskiej 17 w Jaworze
 • dnia 16.10.2020 r. - telefon komórkowy marki Samsung, z uszkodzonym wyświetlaczem, na terenie KPP w Jaworze
 • dnia 08.09.2020 r. - telefon komórkowy Sony C 5303, na terenie placu zabaw w Jaworze

 • dnia 27.12.2019 r. - saszetkę koloru czarnego na ul. Gagarina 1 w Jaworze
 • dnia 23.08.2019 r. - telefon komórkowy marki LG na drodze krajowej nr 5 w okolicy Stacji paliw ORLEN
 • dnia 16.09.2019 r. - rower marki STORM Barcelona jaskrawo zielony znaleziony na ul. Piastowskiej w Jaworze

 

Dnia 20.05.2019 o godz. 17:00 na ul. Kościuszki, w rejonie I LO znaleziono plecak w kolorze czerwonym z zawartością (koszula w kratkę, czarny sweter, nóż składany, miarka, rękawiczki).

Rzeczy przekazane przez KPP Jawor.


 

 • Telefon komórkowy HUAWEI (pęknięty wyświetlacz) - znaleziony na ul. Polnej w Bolkowie dn. 16 czerwca 2018 r.
 • Okulary lecznicze (niebieskie) - znalezione na terenie miasta Jawora w dn. 24 sierpnia 2018.
 • Torebka damska  czarna z zawartością - modlitewniki. Znaleziona dnia 02 maja 2018 r. na cmentarzu przy ul. Kuzienniczej w Jaworze.
 • Rower starego typu w kolorze żółto-czerwonym. Znaleziony dnia 21 czerwca 2018 r. na ul. Wieniawskiego w Jaworze.
   

Wykaz rzeczy przekazanych  przez KPP w Jaworze w dn 20.03.2018 r.:

 • Rower miejski marki BRANCO.
   
 • Rower górski marki PATRIA.
   
 • Rower typu kolarzówka
 • Portfel "młodzieżowy" kolorowy z przywieszką.
  Znaleziony w dn. 26.02.2018 r. przy POLO MARKET na ul. Armii Krajowej w Jaworze.

   
 • iPhone 6 metalizowany, znaleziony w dniu 1 września o godzinie 14 na ul. 1 Maja
   
 • wiatrówka pneumatyczna gładkolufowa poniżej 17J              
  zdjęcia: 1, 2, 3

   
 • Wózek inwalidzki PRIMO AMICA ECO znaleziony w Jaworze na ogródkach działkowych w dniu 16.01.2013 r.
 • Telefon SAMSUNG GTB 3410 znaleziony w Jaworze koło Przychodni "KORMED" w dniu 22.01.2013 r.
   
 • książeczka wojskowa
   
 • Telefon komórkowy Sony Ericson 3310
   
 • Telefon komórkowy NOKIA C6-00
   
 • Maszyna do pisania OLYMPIA w walizce
   
 • Czarna saszetka z kluczami znaleziona na ul. Gagarina w dniu 07.06.2013 r.
   
 • Klucze do samochodu AUDI z pilotem przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze w dniu 09.07.20013 r.
   
 • Klucz do samochodu Volswagen, znaleziony w dniu 20.08.2013 r. na drodze Snowidza - Mierczyce
   
 • Rower GIANT, znaleziony w dniu 25.10.2013 r. na ul. Głuchej w Jaworze
   
 • Gitara akustyczna 6 strunowa + pokrowiec, znaleziona w dniu 29.04.2014 r. w Jaworze koło INTERMARCHE
   
 • znaleziono pęk kluczy w Jaworze na ul. Zamkowej w dniu 18.06.2014 r.
   
 • Legitymacja wydana przez Ubezpieczalnie Społeczną znaleziono na terenie Parku Miejskiego w Jaworze w dniu 18.06.2014 r.
   
 • Chłodnica samochodowa - znaleziona w dniu 17 czerwca 2014 r. obok świetlicy w Snowidzy
   
 • Rower górski GOLDWELL SPORTS znaleziony dnia 12 września 2014 r. w Jaworze przy ul. Legnickiej
   
 • Dnia 23 kwietnia 2015 r. w Parku Pokoju znaleziono kosmetyczkę męska koloru khaki z zawartością:

  - klucze do samochodu z breloczkiem Honda,
  - klucze do mieszkania,
  - okulary w etui,
  - portfelik,
  - cążki
 • Rower marki Diamente, znaleziony w dniu 05.10.2015 r., przy ul. Św. Barbary w Jaworze
   
 • Znalezione w dniu 28.12.2015 r. w rowie przy drodze Rybno - Mściwojów:

1. rower typu damka o nazwie Ruch Elegance,

2. rower typu góral o nazwie Koga Miyata.

 • Znalezione w Parku Pokoju dwa duże stare  klucze i przyniesiono do starostwa w dniu 11.04.2016 r.
   
 • Znalezione koła Starostwa  przy stojaku na rowery dwa klucze bez bryloka i przyniesiono do starostwa w dniu 22.04.2016 r.
   
 •  Rower marki SCOTT (przednie koło uszkodzone) - znaleziony dn. 22.04.2016 na ul. Gagarina w Jaworze
   
 • Rower górski VOYAGER SCOUTT czarny uszkodzony znaleziony na skwerku ul. Szkolnej około 2 maja 2016 r.
 • Rowerek dziecięcy BMX - Kajtek - koloru żółtego (pordzewiały)  - znaleziony ok. 10 maja 2016 r. na ul. Przyjaciół Żołnierza

 • Znaleziono pęk kluczy na smyczy w dniu 28.06.2016 r. na placu zabaw koło Biedronki ul. Piłsudskiego

 •  Kołpaki do samochodu:  - Mercedes - 4 szt.,

                                                  - Ford         - 3 szt.

      znalezione dn. 15.05.2016 r.

 • Rower górski MAGNUM MTB kolor oliwkowy znaleziony w Mysłowie dn. 17.08.2016 r.

 • Rower    - z napisem na ramie CENTANO CITY koloru czarno-ciemnozielono-turkus znaleziony dn. 29.07.2016 r. na ul. Jana Pawła II w Jaworze,

 • Rower    - z napisem na ramie BICYCLES Cyco koloru czarno-biało-pomarańczowy znaleziony dn. 04.09.2016 r. na ul. Moniuszki w Jaworze

Podstawa prawna funkcjonowania:

 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
 2. art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

PRAWA I OBOWIĄZKI ZNALAZCY I PRZECHOWUJĄCEGO

 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
 2. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
 3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
 4. Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.
 5. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia ? zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy
 6. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Prawo znalazcy żądania znaleźnego

 1. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 2.  W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzecz

Prawo do nagrody

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia. 

           Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej

 1. rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania ? w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie,
 2. rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę,
 3. z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu jaworskiego  z  wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego ? wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną właściwemu zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
   
 2. sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentów wojskowych, a w szczególności: legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania, mapy wojskowej, oraz rzeczy których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza, dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży,- KTÓRE NALEŻY ODDAC NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

 • jaka(-ie) rzecz(-y) została zgubiona(-y), opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz potwierdzający przyjęcie znalezionej rzeczy.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje

 

Dokumenty do pobrania:

Poświadczenie znalezienia rzeczy:    *.pdf    *.doc
Poświadczenie odebrania rzeczy znalezionej:   *.pdf    *.doc
________________________________________

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Michałków
(2011-08-22 13:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2020-12-22 13:21:36)

 
 
liczba odwiedzin: 4386275

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X