☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdawczość budżetowa - rok 2011

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za I kwartał 2011 r. 

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za II kwartał 2011 r. 

 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 6. Rb - 27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
   
 7. Rb - 34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
   
 8. Rb - 50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 9. Rb - 50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za III kwartał 2011 r. 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz i poręczeń i gwarancji

 


 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za IV kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za  2011 r. 

 1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 
   
 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 
   
 3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 
   
 4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
   
 5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
   
 6. Rb - 34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
   
 7. Rb - 50 - kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 8. Rb - 50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
   
 9. Rb - UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
   
 10. Rb - UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-04-20 11:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-11-12 11:50:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927