☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub prochów z obcych państw

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB PROCHÓW Z OBCYCH PAŃSTW

 

 • Przewożenie zwłok,szczątków w granicach Państwa na odległość nie więcej niż 60 kilometrów, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon, bez względu na odległość – może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia.
 • Przewożenie zwłok i szczątków w obrębie Państwa na odległość dalszą niż 60 kilometrów, przewożenie koleją, samolotami i statkami na wszelką odległość oraz wywożenie poza granice Państwa, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego.
 • Zezwolenie na wywóz poza granicę Państwa zwłok lub szczątków, może być udzielone jedynie po uprzednim przedłożeniu zezwolenia właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone.
 • Zezwolenia na przewiezienie zwłok lub ich szczątków przez teren Państwa są udzielane przez polskie urzędy konsularne w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, po stwierdzeniu braku przeszkód do wwiezienia zwłok lub ich szczątków na terytorium innego państwa.
 • Zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub ich szczątków z obcych państw są udzielane przez polskie urzędy konsularne po uprzednim przedstawieniu zezwolenia starosty właściwego do miejsca, w którym zwłoki i szczątki maja być pochowane, działającego w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.
 

 Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:        (pobierz wniosek)

 • imię nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
 • imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zameldowania, dane rodziców,
 • datę zgonu zmarłego,
 • miejsce zgonu zmarłego /miejscowość, kraj/
 • przyczynę zgonu 
 • miejsce pochowania zmarłego
 • nazwa i adres firmy przewozowej
 • akt zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego.
 

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji – nie podlega opłacie
 

Okres oczekiwania na załatwienie sprawy: niezwłocznie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687/

 

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, od której służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Jaworskiego

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-07-02 10:53:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-11-09 10:33:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927