☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcia Przetargów

Jawor, dnia 22 marca 2016 roku

RPE.272.2.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (tj.: Dz.U. z 2015 . 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - na „Przebudowę w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2837D ul. Armii Krajowej w Jaworze wraz z budową zatoki postojowej i chodnika oraz drogi nr 2828D ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem- ETAP I- przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej i budowa zatoki postojowej” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

  1. W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Spośród 6 złożonych ofert, komisja po dokonaniu oceny, stwierdziła iż: Oferta nr 2 – na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu. Oferta odrzucona złożona została przez: Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o. 59-230 Prochowice, ul. Świerczewskiego 27C.
  2. Wykaz i porównanie złożonych ważnych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość otrzymanych punktów

Suma uzyskanych punktów

Uzasadnienie

cena

 Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe Budgar;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 97 59-301 Lubin

60,10

20

80,10

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

2

-

-

-

-

Oferta odrzucona – nie podlegająca ocenie

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne
„Sady Dolne” Sp. z o.o.

Sady Dolne 16; 59-420 Bolków

80,00

20

100

 

Najkorzystniejsza oferta

 

4

Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 47; 58-150 Strzegom

47,81

20

67,81

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

5

 

  Tech-Bud Barbara Sabadasz

ul. Jarzębinowa 18 Kruszyn

59-700 Bolesławiec

 

 

 

70,33

 

 

 

20

 

 

 

90,33

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

 

 

 

6

Usługi Montażowo Budowlane

A.J.M. Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5a

59-400 Kamienna Góra

 

62,58

20

82,58

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

3. Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 3, złożona przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne
„Sady Dolne” Sp. z o.o.
Sady Dolne 16; 59-420 Bolków

Z ceną ryczałtową : 108 130,76 zł. i udzielonym okresem gwarancji: 60 miesięcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

4. W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę. Oferta odrzucona złożona została przez: Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o. 59-230 Prochowice, ul. Świerczewskiego 27C.

5. Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 

 

...........................................................................................

 

 

Jawor, dnia 22 czerwca 2012 r.RPE 272.4.12   

         


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert .

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny. Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy
„JAWOR” Zbigniew Świadek
Linowiec 22; 83-200 Starogard Gdański
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu cena 1oo% 72,25
2 MEBLOPLAST – KFM 4x4 SPORT SERWIS
ul. Jastrzębia 7, 30- 622 Kraków
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
oferta  podlega odrzuceniu
Oferta odrzucona
3 P.P.H.U. AS POMORZANKA
Andrzej Szarmach
ul.Prusa 7; 83-220 Skórcz
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 95,43
4 Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne
MEBLOSTAL
Michał Baczewicz
ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 100,00
5 KJK MEBLE sp. z o.o.
ul. Bp. H.Bednorza 2-6
40-384 Katowice
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 45,61
6 Pokker Office
Tadeusz Kubic – Spółka Jawna
ul. Krasińskiego 24
40-019 Katowice
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,oferta  podlega odrzuceniu Oferta odrzucona
 
7 PERFEKT s.c.
Marek Rychert i Andrzej Deyk
ul. Ks. Wyszyńskiego 6; 83-340 Sierkowice
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 82,71

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 4, złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne MEBLOSTAL Michał Baczewicz ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

 

 

...........................................................................................

 

Jawor 18.06.2012 r.

 

RPE.2600.20.2012

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowejPowiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu zaprojektowanie graficzne i utworzenie strony internetowej służącej promocji projektu pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego  -  przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej tj. oferty: LTB Sp. z o.o., ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław.

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba uzyskanych punktów
(kryterium cena)
Podsumowanie
(uwagi)
1 Digital Word Dawid Krężel
ul. św. Kunegundy 7/7
33-300 Nowy Sącz
60,94 %    
2 Fun PR Marcin Budzyński
ul. Kościuszki 12/6
59-900 Zgorzelec
36,11 %    
3 Pink Lemon sp. z o.o.
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
- Oferta
odrzucona
4 RW Online Tomasz Kurkiewicz
ul. Heila 22/5
30-654 Kraków
68,77 %    
5 VOBACOM Sp. z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 71 A/C
87-100 Toruń
31,97 %    
6 Mobime Studio s.c. Stopierzyński Maciej, Florkowski Bartosz
Ul. Raszyńska 38B/4
60-135 Poznań
16,67 %    
7 Terra2M
ul. Wełniana 32
54-059 Wrocław
39,44 %    
8 Studio programistyczne „MAT SYSTEMS” Maciej Tojka
Ul. Mickiewicza 24/11
41-300 Dąbrowa Górnicza
15,48 %    
9 LTB Sp. z o.o.
ul. Kwiska 5/7
54-210 Wrocław
100 % Najkorzystniejsza oferta
10 C2R Marek Fechner
ul. Grochowska 49A/2
60-332 Poznań
39,80 %    
11 NET-atak Adrian Misiek
ul. Sienkiewicza 66
25-501 Kielce
41,49 %    
12 ZEBU Anna Rzetecka
Ul. Starołęcka 42
61-361 Poznań
26,35 %    
13 ZETO-Rzeszów Sp. z o.o.
Al. Rejtana 55
35-326 Rzeszów
48,75 %    
14 Positive Power, Rafael Moucka
ul. Dunikowskiego 10
44-100 Gliwice
2,31 %  
15 E-Studio Edwin Drewnowski
Ul. Zwycięstwa 26c lok. 9,
15-703 Białystok
17,73 %    
16 Heuristic Łukasz Gierucki
Ul. Pużaka 51B
38-400 Krosno  
39,80 %    
17 TROL InterMedia Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Poznańska 56
64-510 Wronki
42,39 %    
18 W3A.PL
ul. Niegolewskich 6/6
60-232 Poznań
28,85 %    
19 HULIO Agencja Interaktywna Grzegorz Niebylski
ul. Piaskowa 4
46-070 Wawelno
39,98 %    
20 CONCEPT Intermedia
Marek Jagodziński
ul. Wodociągowa 18 A
87-100 Toruń
50,60 %    
21 NET PC Sp. z o.o.
ul. Na stoku 48
80-874 Gdańsk
6,02 %  
22 AMISTAD Sp. z o.o.
ul. Stolarska 13/7
31-043 Kraków
9,41 %    

 

 

...........................................................................

 

logotyp

Jawor, dnia 10.02.2012 r.

 

RPE 2720.1.2012                                                                     

  

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Dokończenie przerwanych prac budowlanych w związku z zerwaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą na zadaniu pn. Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

 Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1 Firma Handlowo-Usługowa „MAZUR”
Stanisław Mazur
ul.Starojaworska 26
59-400 Jawor
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
Cena  - 100 % 83,61%
2 Firma „Rokom” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Sp.j.
Ptaszków 85/2
58-400 Kamienna Góra
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu   
Cena  - 100 % 87,16%
3 PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Sp.J.
ul.Poznańska 12-13
59-220 Legnica
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu   
Cena  - 100 % 55,42%
4 STOLBRAT Sp. z o.o.
Ubocze 306
59-620 Gryfów Śląski
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu   
Cena  - 100 % 74,68%
5 BUDOBRATEX Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 39
59-220 Legnica   
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu   
Cena  - 100 % 77,31%
6 ART-BUD S.C.
A.Pałasz, A.Wesołowski, R.Myślecki
ul. Kombatantów 19
59-400 Jawor
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu   
Cena  - 100 % 100 %

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 6   firmy „ART-BUD” S.C. A.Pałasz, A.Wesołowski, R.Myślecki, ul. Kombatantów 19; 59-400 Jawor odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.
Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po dniu 15 lutego  2012 roku

 

 

 


 

logotyp_nysa

PROTOKÓŁ
ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia: wyżywienie dla uczestników spotkań, workshopów i pleneru artystycznego w ramach polsko-czeskiego projektu.

Mikroprojekt: „Poznaj innych, odkryj siebie – społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

2. Dla zamówień o wartości od 3.000 zł do 14.000 euro netto w dniu 06.10.2011 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych wykonawców poprzez: przekazanie formularza oferty pismem, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
Ogłoszenie opublikowane zostało również na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/ oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu w dniu 12.10.2011 r.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

 

 

Numer oferty
Wykonawca
Kryteria
Cena brutto
Liczba uzyskanych punktów
Uwagi
1.
Bar ARKADIA Marta Gdowska
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
CENA
100%
5.640,00
100,00
Oferta najkorzystniejsza cenowo
2.
Kręgielnia „13”
Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Nieradka
ul. Dworcowa 1/1, 59-400 Jawor
7.640,00
73,82
Brak uwag
3.
Jaworski Ośrodek Kultury
Rynek 5, 59-400 Jawor
7.535,00
74,85
Brak uwag

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych  w rozpoznaniu cenowym: wszyscy oferenci wymienieni w powyższym zestawieniu spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.

5. Wybrano ofertę  nr 1 Bar ARKADIA Marta Gdowska, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, która w niniejszym zapytania ofertowym zaproponowała najniższą cenę za realizację zadania tj. 5.640,00 zł brutto uzyskując 100,00 pkt. w kryterium CENA-100%.

 


 

Jawor, dnia 14 października 2011 r.

RPE 272.10.11    


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne – granica powiatu (Nagórnik) w km 0+900 do 3+149 – etap II” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę .
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty uznając, iż spełnia one wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu oraz w SIWZ i spełnia kryterium najniższej ceny.

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Kryteria
Liczba uzyskanych punktów
1
Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
cena
 
 
100
 
 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 1, złożona przez  Konsorcjum Firm:  Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor; Partner konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.
W związku z faktem, iż w trakcie przetargu wpłynęła tylko jedna ważna oferta umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP.
 


 

 

Jawor, dnia 14 października 2011 r.

RPE 272.10.11

 


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nagórnik) w km 0+900 do 3+149 - etap II”

 

 

 

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Kryteria
Liczba uzyskanych punktów
1
Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
cena
 
 
100
 
 

 

 


 

Jawor, dnia 06.10.2011 r.


RPE 272.9.11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2184D W MIEJSCOWOŚCI WĄDROŻE WIELKIE W KM OD 16+498 DO 17+045 – ETAP DRUGI, po ocenie wszystkich złożonych ofert:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Wykonawcy – Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego 59-424 Piotrowice 100, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru;
2. Nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.
3. Nie odrzucono żadnej oferty.
4. Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty
Wykonawca
Kryteria
Liczba uzyskanych punktów
 
1.
Firma Drogowo-Inżynieryjna „STOP” sp. z o. o.
ul. B. Prusa 32, 59-220 Legnica
 
 
 
CENA 100%
 
73,76
2
INWESTYCJE Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 19, 59-400 Jawor
69,28
3
Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edward Górski
59-424 Piotrowice 100
100,00
4
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica,
57,77
5
KAWOD Jarosław Irodenko
ul. Św. Elżbiety 7/5, 59-220 Legnica
88,22

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

5. Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić  po terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy.
6. Środki ochrony prawnej.
1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) W związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
• wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
• odrzucenia oferty odwołującego.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

 


 

 

 Jawor, dnia 24.05.2011 roku

OSO 272.5.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze ” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny  i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się  kryterium cena. Wykaz  i porównanie  złożonych ofert.  

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Kryterium
Liczba uzyskanych punktów
 
1
Szyldy-Reklamy s.c., K.C.R Rzepka,  ul. Staromiejska 13,  67-200 Głogów
Wykonawca nie spełnia warunków udziału 
w postępowaniu,
oferta podlega odrzuceniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 100%
 
 
33,91
2
EUROTAB Sp z o.o., ul Mostowa 27,
61-854 Poznań
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
 
 
100
4
UTAL Sp z o.o., Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica
Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
 
54,99

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 2 Wykonawcy EUROTAB Sp z o.o., ul Mostowa 27, 61-854 Poznań, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust. 2 pkt  3 ustawy

 


Opublikowano w BIP 24.05.2011r.

 


 

logotyp

Jawor, dnia 19.04.2011 roku

RPE 2720.3.11    

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego  -  przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Kryteria
Liczba uzyskanych punktów
 
1
KOMPLET INWEST s.j.
Tomasz Granpos, Elżbieta Prażanowska-Niebój 
Al. 11- Listopada 91K; 66-400 Gorzów Wielkopolski
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
Cena
 - 100 %
48,95
2
Nadzór Budowlany Projektowanie
Jan Mielnik
Ul. Rapackiego 19D/4, 59-400 Jawor
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
100
3
Usługi Inżynieryjno-Budowlane
Mirosław Toś
Ul. Gałczyńskiego 5,
59-400 Jawor
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
50,00
4
Inż. Artur Dziuro
Ul. Rapackiego 17D/1, 59-400 Jawor
Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu
79,95

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 2  Nadzór Budowlany Projektowanie Jan Mielnik; Ul. Rapackiego 19D/4, 59-400 Jawor odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 


 

Jawor, dnia 18.04.2011 roku


FK 272.6.2011


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie krótkoterminowego kredytu gotówkowego w kwocie 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu Powiatu Jaworskiego” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Szynkler
(2008-07-08 12:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Konrad Wasiluk
(2019-04-29 12:09:07)
 
 
liczba odwiedzin: 4284622

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X