Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 22.09.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim

  

 Na podstawie Postanowienia Nr 1/2011 r.
Starosty Jaworskiego z dnia 18 luty 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i porzadku na kadenje 2016-2018

 

     Na podstawie art. 38 a Ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się KOMISJĘ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU.

 

Do zadań Komisji należy:

 

  1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
  2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,
  6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2, i 4,
  7. Opiniowanie zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 
W skład Komisji wchodzą:


- Starosta - jako Przewodniczący Komisji,
- dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu (uchwała Rady),
- trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się w sród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
- dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

 

     W pracach Komisji uczestniczy prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

 

Starosta może powołać do udziału w pracach Komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Osoby te uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

 
     W drodze postanowienia Starosty Jaworskiego skład Komisji przedstawia się następująco:


1. Stanisław Laskowski - Starosta Jaworski - Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Urbanowski - radny, delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze,
3. Jan Grygorcewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej,
4. Marcin Jankowski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze  - delegowany przez samorząd Gminy Jawor,
5. Jacek Machynia - Z-ca Burmistrza Bolkowa - delegowany przez samorząd Bolkowa,
6. mł. bryg. Waldemar Sarlej – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze
7. mł.insp.  Andrzej Błaszczak - Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
8. podinsp. Andrzej  Pacholarz - Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
9. Artur Socha - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze - delegowany przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy.

 

 

     W pracach Komisji biorą udział z głosem doradczym:


Barbara Dziasek
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,
Mirosław Drozd - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
Mariola Labryga - Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
Renata Węgielgł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa

 

 Komisja obraduje średnio 4-5 razy w roku.


SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI:


 

POWIATOWY  PROGRAM  ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI  ORAZ  POPRAWY PORZĄDKU  PUBLICZNEGO I  BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI :

NA  LATA  2016 – 2020

NA  LATA  2011 – 2015

 


 

SPRAWOZDANIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU JAWORSKIEGO:
 

za rok 2015:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2014:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2013:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2012:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2011:

- Straż Pożarna
- Policja


 


 
 
ilość odwiedzin: 2855781

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X