☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdawczość budżetowa - rok 2007

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za I kwartał 2007 r.

 

Inforamcja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za I kwartał 2007 r.  

 

1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 


2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 

 

3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

 

4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

 

5. Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 

 

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za II kwartał 2007 r.

 

1. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za II kwartały 2007 r.

 

2. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

 

3. Rb-27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

4. Rb-28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

5. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

 

6. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

 

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za III kwartał 2007 r.

 

 Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za III kwartały 2007 r.

 

1. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września.

 

2. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego/ funduszu celowego nieposiadającego osobowiości prawnej/ jednostki samorządu terytorialnengo za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2007.

 

3.Rb-Z kwartalne sprawozddanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego/ funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/ jednost samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007.

 

4.Rb-27S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terutorialnego samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 wrzesnia roku 2007.

 

5.Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innyc zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał 2007.

 

6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresuy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami za III kwartał 2007.

 

7. Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału roku 2007.

 

8. Rb-28S miesięczne/ roczne sprawozddanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007.

  


Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego
za cały 2007 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego za rok 2007  


1. Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności


2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie


3. Rb - 27S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych


4. Rb - 28S Miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych


5. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń


6. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 
7. Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
część 1, część 2, część 3

 
8. Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
część 1,część 2


9. Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7, część 8, część 9, część 10 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-05-21 08:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-04-29 12:08:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927