☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI JAWORSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI

 

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI JAWORSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI

 

A. Na dzień sporządzenia poniższej Informacji jako załącznika do projektu uchwały budżetowej na rok 2007 Powiatowi Jaworskiemu przysługują następujące prawa własności, potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, aktami notarialnymi, pozostałymi umowami sprzedaży, zamiany, darowizny lub innymi umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności rzeczy:

W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości na łączną wartość:
36.895.165 zł


1.1. Odrębna własność budynku administracyjnego (siedziba Starostwa) - w udziale 86/100, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki 353/2 , ujawniona w Księdze Wieczystej nr 18659. Nieruchomość obciążona następującymi prawami zobowiązaniowymi:
- umową najmu na rzecz Prokuratury Rejonowej w Jaworze - w części 650m².
- umową użyczenia na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Jaworze - w części  187 m².
Wartość budynku administracyjnego ustalona w akcie notarialnym wynosi   
2.742.000 zł

 

1.2. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Paderewskiego, obręb Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działki nr 98/70, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 19223. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze. Wartość nieruchomości wynosi
6.100.449 zł
z tego:
- wartość wg decyzji Wojewody Dolnośląskiego 474.420 zł
- nakłady inwestycyjne 5.626.029 zł

 

1.3. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Wiejskiej 5, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 40/2, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 12367. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu  Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze). Wartość nieruchomości wynosi- 4.116.434 zł
z tego:
- wartość wg decyzji Wojewody Dolnośląskiego 1.299.252 zł
- nakłady inwestycyjne poniesione ze środków zewnętrznych 1.002.000 zł
- nakłady inwestycyjne poniesione przez Powiat Jaworski 1.815.182zł

 

1.4. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 403, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 19330. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 185.065 zł

 

1.5. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Kościuszki 8, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 481, ujawniona księdze wieczystej KW Nr 19329. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz I Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 1.027.953 zł

 

1.6. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy Pl. Seniora 3 obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 332, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 19538. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej  w Bolkowie). Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 712.749 zł

 

1.7. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul Kamiennogórskiej 3 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki nr 536, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 12402. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej  w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 373.028 zł

 

1.8. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 350/1, 350/5, 350/11, 350/12, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 8012. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Dziecka im. dr H. Jordana w Kaczorowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 228.098 zł

 

1.9. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 339/10, 339/9, 339/2 , ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 8012. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Dziecka im. dr H. Jordana w Kaczorowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 197.530 zł

 

1.10. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy  ul. Niepodległości 17 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 560, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 16517. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 535.081 zł

 

1.11. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Kamiennogórska obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 478/2, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 16517. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 481.511 zł

 

1.12. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Mickiewicza 2 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 524, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 16517.
Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 704.176 zł

 

1.13. Nieruchomość zabudowana, położona w Mierczycach, obręb Mierczyce, w granicach ewidencyjnych działki 223/4, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 14175. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 3.142.085 zł


1.14. Nieruchomość nie zabudowana, położona w Mierczycach, obręb Mierczyce, w granicach ewidencyjnych działki 224/2, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 14175. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu  Pomocy Społecznej w Bolkowie) Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 800 zł
 

1.15. Nieruchomość zabudowana, położona w Mierczycach, obręb Mierczyce, w granicach ewidencyjnych działki 224/3, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 14175. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi- 124 zł

 

1.16. Nieruchomość zabudowana, położona w Zębowicach 44, obręb Zębowice, w granicach ewidencyjnych działki 7/1, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 18752. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 90.080 zł

 

1.17. Nieruchomość zabudowana, położona w Sadach Dolnych, obręb Sady Dolne, w granicach ewidencyjnych działki 15/1, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 16621 Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi - 103.817 zł

 

1.18. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki 514, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 18393. Nieruchomość została wydzierżawiona Jaworskiemu Centrum Medycznemu w Jaworze. Wartość rynkowa  nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi – 3.700.000 zł


1.19. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działek nr 424/1 ujawniona w Księdze Wieczystej KW Nr 22848, nr 421/2, ujawniona w Księdze Wieczystej KW Nr 21418 oraz nr 767 ujawniona w Księdze Wieczystej KW Nr 21417. Nieruchomość położona w granicach działki nr 767 wchodzi w skład funduszu założycielskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze. Wartość nieruchomości w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi: 769.690  zł


1.20. Nieruchomość określona granicami działek nr 421/1 i 421/2 Uchwałą Rady Powiatu wyłączona została z funduszu założycielskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego  wynosi- 226.568  zł

 

1.21. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 513, ujawniona w Księdze Wieczystej nr 18392. Nieruchomość została wydzierżawiona Jaworskiemu Centrum Medycznemu w Jaworze. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy wynosi - 33.200 zł

 

1.22. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul Wrocławskiej 30a i Dworcowej 10, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działek nr 37, 38 i 39, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 19834. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 2.169.275 zł

 

1.23. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7, obręb Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działek 179/5 ujawniona w księdze wieczystej KW 19863 i 179/6 ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 20085. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze. Działka nr 179/6 obciążona została ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych granicami działki nr 179/2 i 179/3. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 1.564.893 zł

 

1.24. Nieruchomość zabudowana, położona w Myśliborzu, obręb Myślibórz, w granicach ewidencyjnych działki nr 54 – w udziale ¼ , ujawniona w księdze wieczystej nr KW 20956. Nieruchomość w udziale ¼ obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi – 226.667 zł

 

1.25. Nieruchomość zabudowana, położona w Słupie, obręb Słup, w granicach ewidencyjnych działki nr 204/5 o powierzchni 18386 m², ujawniona w księdze wieczystej nr KW 19395.
Wartość rynkowa nieruchomości  według wyceny rzeczoznawcy majątkowego  wynosi - 234.552 zł

 

1.26. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, obręb 7  Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 304 o powierzchni 1920 m², ujawniona w księdze wieczystej nr KW 20508.
Wartość nieruchomości  ustalona w akcie notarialnym wynosi  - 498.288 zł

 

1.27. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Piastowskiej, obręb 2, w granicach ewidencyjnych działek nr 540/6 i 541/1 o łącznej  powierzchni 1038 m², ujawniona w księdze wieczystej nr KW 19349.
Wartość nieruchomości  ustalona w akcie notarialnym wynosi  - 19.452 zł

 

1.28. Nieruchomości zabudowane budowlami  - drogi powiatowe:
Wartości nieruchomości  zostały ustalane w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, ale tylko w odniesieniu do wartości gruntów. Łączna wartość gruntów pod drogami stanowiącymi mienie powiatu jaworskiego wynosi  - 3.355.800 zł
Brak jest natomiast wyceny wartości nawierzchni tych dróg, wiaduktów, mostów, przepustów itp.

 

1.28.1. Droga powiatowa nr 20320, ujawniona w księdze wieczystej KW 21449, 21448, 21451, 21406, 21405 o łącznej  wartości gruntów - 690.834 zł

 

1.28.2. Droga powiatowa nr 20371 , ujawniona w księdze wieczystej KW 21408,21407, 21455 - 133.500 zł
 

1.28.3. Droga powiatowa nr 12154, ujawniona w księdze wieczystej KW 19024 - 42.000 zł
 

1.28.4. Droga powiatowa nr 12105  , ujawniona w księdze wieczystej KW 19023, 19024
258.900 zł

 

1.28.5. Droga powiatowa nr 12165 , ujawniona w księdze wieczystej KW 18974- 78.300 zł

1.28.6. Droga powiatowa nr 12116 , ujawniona w księdze wieczystej KW 19021, 19022,18974, 19020     - 334.500 zł

 

1.28.7. Droga powiatowa nr 12152 , ujawniona w księdze wieczystej KW 19027, - 100.500 zł

 

1.28.8. Droga powiatowa nr 20308 , ujawniona w księdze wieczystej KW 21452,  21485, 21412, 21447, 21454, 21450, 21453, 21454 - 712.200 zł

 
1.28.9. Droga powiatowa nr 20398 , ujawniona w księdze wieczystej KW 21568, 21567 112.800 zł

 

1.28.10. Droga powiatowa nr 20397 , ujawniona w księdze wieczystej KW 21566 101.100 zł

          
1.28.11. Droga powiatowa nr 20395 , złożono wniosek o ujawnienie w księdze  wieczystej 66.504 zł

           
1.28.12. Część drogi powiatowej nr 20368 Mikołajowice - Gądków , położonej w granicach ewidencyjnych działek nr 440 i 444 o powierzchni 15600 m², przejętych w formie darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych – akt notarialny Rep. 1641/2004 ,  złożono wniosek o ujawnienie w księdze  wieczystej.  9.360 zł 

 

1.28.13. Droga powiatowa stanowiąca ulicę Grunwaldzką, położona w Jaworze,  obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 114  o powierzchni 2855 m² ,  złożono wniosek o ujawnienie w księdze  wieczystej. 39.970 zł

 

1.28.14. Droga powiatowa stanowiąca ulicę Niepodległości, położona w Bolkowie,  obręb nr 2, w granicach ewidencyjnych działki nr 628/2  o powierzchni 2996 m² ,  złożono wniosek o ujawnienie w księdze  wieczystej. 29.960 zł

 

1.28.15. Droga powiatowa stanowiąca ulicę Słowackiego, położona w Jaworze,  obręb Ogrody, w granicach ewidencyjnych działek: nr 208  o powierzchni 39164 m² oraz nr 143 o powierzchni 6934 m² ,  złożono wniosek o ujawnienie w księdze  wieczystej. 645.372 zł


B. Ponadto na dzień sporządzenia informacji Powiat Jaworski posiada następujące, nabyte z mocy ustawy prawa własności nie potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

 

l.  W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości:

1.1. Własność nieruchomości – pozostałych dróg powiatowych o do końca  nieuregulowanym stanie prawnym (brak decyzji Wojewody Dolnośląskiego).


2. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych w szczególności w postaci ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz w postaci posiadania:

 

2.1. Prawo posiadania nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Strzegomskiej 7, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 351/1. Właścicielem powyższej nieruchomości jest Gmina Jawor, z którą to Urząd Pracy w Jaworze zawarł umowę dzierżawy na okres od czerwca 1991 do - na czas nieokreślony.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-29 13:24:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-25 12:12:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927