☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MAJĄTEK POWIATU

 

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe należące do powiatu jako osoby prawnej oraz do innych powiatowych osób prawnych.


Podstawowym składnikiem mienia powiatu jest:

 • prawo własności w odniesieniu zarówno do nieruchomości jak i rzeczy ruchomych,
 • prawa prawnorzeczowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe,
 • prawa obligacyjne,
 • środki finansowe

 

Mienie powiatu może pozostawać w bezpośrednim władaniu-gospodarowaniu:

 1. Zarządu powiatu (art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami) – w zakresie nieruchomości stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.
 2. Powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w zakresie odpowiadającym treści prawa trwałego zarządu, umów dzierżawy i najmu. W tych przypadkach nieruchomościami gospodaruje jednostka organizacyjna – na zasadach określonych przez radę powiatu.
 3. Powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, w zakresie odpowiadającym treści prawa użytkowania (ograniczone prawo rzeczowe), umów najmu i dzierżawy, użyczenia – za gospodarkę nieruchomościami odpowiada jednostka organizacyjna – na zasadach określonych przez radę powiatu.
 

Zasady nabycia mienia przez powiat:


Art. 47 ustawy o samorządzie powiatowym przewiduje następujące sposoby nabycia mienia przez powiat jako osobę prawną:

 1. nabycie na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy – nabycie z mocy prawa,
 2. nabycie przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatów,
 3. nabycie w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
 4. nabycie przez inne czynności prawne,
 5. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

         

Majątek, którym dysponuje powiat obejmuje mienie powiatu, które pozostaje w bezpośrednim władaniu-gospodarowaniu zarządu powiatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-29 13:22:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-25 12:09:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927