☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 08.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro
 

Wniosek składa właściciel lub osoba z pełnomocnictwem właściciela / właścicieli

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
2. Załączniki:
• stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
• zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu;
• dowód rejestracyjny pojazdu;
• karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3. Do wglądu:
• dokument tożsamości

Opłaty:

Opłata skarbowa:
• 10 zł
 
Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r.).


Inne wskazówki, uwagi:
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
1. Odzyskanego po kradzieży;
2. Zabytkowego;
3. mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii  motoryzacji;
4. Ciągnika i przyczepy rolniczej.
 
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU - pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 11:08:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2015-11-10 09:51:02)
 
 
ilość odwiedzin: 3982614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X