☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Starostwo Powiatowe w Jaworze

 

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania podziału uprawnień i obowiązków oraz osobistej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw. Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiory aktów prawa miejscowego ustalone przez powiat.

 Na czele Starostwa stoi Starosta, który kieruje pracą Starostwa przy pomocy wicestarosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu.   

  1. Starosta - Aneta Kucharzyk
  2. Wicestarosta - Stanisław Laskowski
  3. Skarbnik Powiatu - Agnieszka Pańczyk
  4. Sekretarz Powiatu - Ewa Uciurkiewicz
  5. Rzecznik Prasowy - Artur Kot

         Realizuje nie tylko zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, ale także zadania zlecone z mocy ustawy, które należą do zakresu administracji rządowej, zadania powierzone przez organy administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.

  
          Do realizacji nakreślonych ustawami zadań powołano właściwe wydziały.
W wydziałach tworzy się referaty, zespoły wieloosobowe, oraz jednoosobowe stanowiska pracy. Referaty, zespoły wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy tworzy starosta kierując się względami racjonalnej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań, na wniosek naczelnika danego wydziału.

          Organizację pracy w starostwie ustala sekretarz, którego zadaniem jest przy tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania tej instytucji zadania powierzone wydziałom powinny być terminowo i prawidłowo załatwiane a regulamin organizacyjny starostwa przestrzegany – nad tym także czuwa sekretarz powiatu.

         Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów. Naczelnik dokonuje podziału uprawnień i obowiązków jakie są wykonywane w danym wydziale. Naczelnicy wydziałów są zobowiązani do współpracy ze sobą i wspólnego rozwiązywania problemów jednostki.

 
 

 Podstawy prawne funkcjonowania starostwa:

 

 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

KONSTYTUCJA  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EUROPEJSKA  KARTA  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2019-09-02 12:40:24)
 
 
ilość odwiedzin: 4204857

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X