Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 17.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Starostwo Powiatowe w Jaworze

 

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania podziału uprawnień i obowiązków oraz osobistej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw. Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiory aktów prawa miejscowego ustalone przez powiat.

 Na czele Starostwa stoi Starosta, który kieruje pracą Starostwa przy pomocy wicestarosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu.

    

  1. Starosta - Stanisław Laskowski
  2. Skarbnik - Dariusz Subocz
  3. Sekretarz - Bogumiła Wenda

         Realizuje nie tylko zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, ale także zadania zlecone z mocy ustawy, które należą do zakresu administracji rządowej, zadania powierzone przez organy administracji rządowej oraz zadania wymikające z innych ustaw szczególnych.

  
          Do realizacji nakreślonych ustawami zadań powołano właściwe wydziały.
W wydziałach tworzy się referaty, zespoły wieloosobowe, oraz jednoosobowe stanowiska pracy. Referaty, zespoły wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy tworzy starosta kierując się względami racjonalnej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań, na wniosek naczelnika danego wydziału.

          Organizację pracy w starostwie ustala sekretarz, którego zadaniem jest przy tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania tej instytucji zadania powierzone wydziałom powinny być terminowo i prawidłowo załatwiane a regulamin organizacyjny starostwa przestrzegany – nad tym także czuwa sekretarz powiatu.

         Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów. Naczelnik dokonuje podziału uprawnień i obowiązków jakie są wykonywane w danym wydziale. Naczelnicy wydziałów są zobowiązani do współpracy ze sobą i wspólnego rozwiązywania problemów jednostki.

 
 

 Podstawy prawne funkcjonowania starostwa:

 

 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

KONSTYTUCJA  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EUROPEJSKA  KARTA  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2018-04-24 11:25:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3370411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X