☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 27.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik nalepki kontrolnej w przypadku utraty lub zniszczenia


Wtórnik nalepki kontrolnej w przypadku utraty lub zniszczenia

 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro
 
Wniosek składa właściciel pojazdu lub w przypadku osób prawnych osoba z pełnomocnictwem

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
2. Załącznik:

• stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 
3. Do wglądu:

• dowód rejestracyjny pojazdu,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• dokument tożsamości
 
Opłaty:

Opłata administracyjna:
• nalepka kontrolna - 18,50 zł
 
Opłata ewidencyjna:
• nalepka kontrolna – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki, pok. 220
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.Nr 189, poz.1858 z 2003 r. z późn.zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 11:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-09-16 10:10:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927