☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

LIV/274/22 30 czerwca 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/273/22 30 czerwca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/272/22 30 czerwca 2022 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2021 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/271/22 30 czerwca 2022 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/270/22 30 czerwca 2022 r. nieudzielania wotum zaufania Zarządowi Powiatu Jaworskiego za 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/269/22 26 maja 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/268/22 26 maja 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/267/22 26 maja 2022 r. zmiany uchwały nr XLIX/251/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 22 marca 2022 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/266/22 28 kwietnia 2022 r. upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaworze do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego w roku 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/265/22 28 kwietnia 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/264/22 28 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/263/22 28 kwietnia 2022 r.

zmiany uchwały nr XLIV/233/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/262/22 28 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały nr XLIV/230/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji  Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/261/22 28 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/260/22 28 kwietnia 2022 r. przyjęcia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia a 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LII/259/22 28 kwietnia 2022 r. ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Jaworze  z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/258/22 28 kwietnia 2022 r. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego a 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LII/257/22 28 kwietnia 2022 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LI/256/22 11 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/255/22 31 marca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/254/22 31 marca 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/253/22 31 marca 2022 r. zmiany uchwały nr XLI/211/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 września 2021 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/252/22 31 marca 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego  Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/251/22 22 marca 2022 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/250/22 22 marca 2022 r. powierzenia Gminie Bolków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Jaworskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/249/22 22 marca 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/248/22 22 marca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/247/22 17 marca 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
XLVIII/246/22 24 lutego 2022 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
XLVIII/245/22 24 lutego 2022 r. powierzenia zadania publicznego z zakresu edukacji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
 XLVIII/244/22 24 lutego 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Paszowice z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLVII/243/22 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2022 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLVII/242/22 27 stycznia 2022 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-31 12:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-07-04 15:04:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927