☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2022

 

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2022 roku


 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
31/2022 27 maja 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
30/2022 13 maja 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Koszenike poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
29/2022 13 maja 2022 r. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
28/2022 12 maja 2022 r. zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
27/2022 29 kwietnia 2022 r. wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
26/2022 27 kwietnia 2022 r. wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
25/2022 27 kwietnia 2022 r. wprowadzenia Ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców do stosowania w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
23/2022 12 kwietnia 2022 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą masy na zimno z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
22/2022 30 marca 2022 r. utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 - 2025 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
21/2022 30 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8km. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
20/2022 29 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi poiwiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - etap I. z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
19/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Remonbt drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne- Sady Górne w km 0+200 - 6+990” - ETAP I z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
18/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. 1,2 km” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
17/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. 1,9 km” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
16/2022 23 marca 2022 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Remont drogi, budowa kanalizacji i chodnika w ramach inwestycji pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990, Etap I i II -ETAP II” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
15/2022 22 marca 2022 r. ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
14/2022 22 marca 2022 r. zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników ZarządzenieTreść zarządzenia
13/2022 8 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
12/2022 3 marca 2022 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
11/2022 1 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
10/2022 25 lutego 2022 r. zmiany Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze wchodzi w życie z dnie 25 lutego 2022 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
9/2022 28 lutego 2022 r. uchylenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
8/2022 21 lutego 2022 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomoścami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jawrze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
6/2022 15 lutego 2022 r. ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na ternie Powiatu Jaworskiego w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
5/2022 8 lutego 2022 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Jaworskiego w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
4/2022 1 lutego 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
3/2022 24 stycznia 2022 r. wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
2/2021 17 stycznia 2022 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Jaworze w 2022 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
1/2022 18 stycznia 2022 r. powołania Komisji do spraw kwalifikacji pojazdów usuniętych z drogi do likwidacji poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-18 13:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-05-27 19:49:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927