☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Czwartek 19.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2022

  Data publikacji 16.05.2022 - 30.06.2022
Zawiadomienie "Scalenie gruntów wsi Targoszyn, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


  Data publikacji 16.05.2022 - 30.06.2022
Zawiadomienie "Scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

Data publikacji 10.05.2022 - 30.05.2022 
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Logo

Załącznik do ogłoszenia Logo

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Targoszyn gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Targoszyn gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

Data publikacji 06.05.2022 - 13.05.2022 
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 174/4,174/5,174/8 i nr 174/11 w Paszowicach”

Logo


 

Data publikacji 06.05.2022 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny,

Logo

 


 

Data publikacji 06.05.2022 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny,

Logo

 


 

Data publikacji 04.05.2022 - 18.05.2022

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniuuczestników scalenia LUBORADZ- uzupełnienie składu rady uczestników scalenia 

Logo

 


 

 

Data publikacji 02.05.2022 - 26.05.2022
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  o wykazie nieruchomości  do sprzedaży bezprzetargowej  

Logo

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości Logo

 

 

Data publikacji 25.04.2022 -02.05.2022
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 395 w Wądrożu Wielkim

Logo


 

 

Data publikacji 25.04.2022 
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  o wykazie nieruchomości  do sprzedaży bezprzetargowej

Logo

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości Logo

 

 

Data publikacji 14.04.2022 - 15.05.2022

Zawiadomienie dot. scalenia wsi Targoszyn

Logo


 

 

Data publikacji 14.04.2022 - 15.05.2022

Zawiadomienie dot. scalenia wsi Snowidza i Grzegorzów

Logo


Obwieszczenie Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu firmie Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą Żylice 35A, pozwoleń wodoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy studni nr 1 oraz na usługę wodną obejmująca pobór wód podziemnych za pośrednictwem ujęcia położonego na działce nr 23/5 obręb Bielany, gm. Wądroże Wielkie, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

Logo

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

Uchwała nr 7-2022 Treść zarządzenia
Wzór sprawozdania plik_doc_docx
Wzór oferty plik_doc_docx
Oświadczenie do ogłoszenia plik_doc_docx
Instrukcja wypełniania oferty plik_doc_docx
Instrukcja wypełniania sprawozdania plik_doc_docx
Załącznik do uchwały nr 7  Treść zarządzenia

 


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opinującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

Ogłoszenie o naborze Treść zarządzenia
Formularz zgłoszeniowy Treść zarządzenia

 


 

 

Data publikacji
30.03.2022
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 

Logo

 

 

 


 

 

 

Data publikacji 20.01.2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Logo

 


 

 

Data publikacji 20.01.2022

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

Logo

 


 

 

Data publikacji 05.01.2022

INFORMACJA STAROSTY JAWORSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii sieci PLAY o nazwie LEG3033A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja dla światłowodu”) 3 i 185/1 obręb Przybyłowice, gmina męcinka, powiat jaworski

Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-05 14:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-05-16 12:30:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927