☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2021 roku


 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
102/2021 30 grudnia 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadani pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
101/2021 30 grudnia 2021 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
100/2021 29 grudnia 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do instalacji w obiektach Starostwa Powiatowego w Jaworze.” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
99/2021 23 grudnia 2021 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
98/2021 16 grudnia 2021 r. powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia  1 stycznia 2022 r ZarządzenieTreść zarządzenia
97/2021 16 grudnia 2021 r. ustanowienia Regulaminu komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia  1 stycznia 2022 r ZarządzenieTreść zarządzenia
96/2021 16 grudnia 2021 r. zmiany zarządzenie nr 21/2019 Starosty Jaworskiego z dnia 1 marca 2019 r. z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia  1 stycznia 2022 r ZarządzenieTreść zarządzenia
95/2021 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
94/2021 14 grudnia 2021 r. realizacji zadań obrony cywilnej w 2022 r. w powiecie jaworskim z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
93/2021 10 grudnia 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do instalacji w obiektach Starostwa Powiatowego w Jaworze ” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
92/2021 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w latach 2022-2023
z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
91/2021 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Referatu Zarząd Dróg Powiatowych
(w trybie z wolnej ręki)
 
z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
90/2021 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 9 grudnia 2021 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
89/2021 30 listopada 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
88/2021 30 listopada 2021 r. ustalenia w 2022 roku dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze zamian za święto przypadające w sobotę z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
87/2021 22 listopada 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyna w m. Mysłów z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
86/2021 17 listopada 2021 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej i budowa kanalizacji deszczowej realizowane w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806D w relacji DW 363 - Piotrowice - DW365 o dł. około 1,6 km” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
85/2021 15 listopada 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
84/2021 15 listopada 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
83/2021 10 listopada 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona fizyczna mienia oraz wykonywanie usług porządkowych bazy Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
82/2021 29 października 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Referatu Zarząd Dróg Powiatowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
81/2021 26 października 2021 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Wykonanie robót remontowo-budowlanych na I piętrze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
80/2021 26 października 2021 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo.” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
79/2021 14 października 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Referatu Zarząd Dróg Powiatowych z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
78/2021 13 października 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
77/2021 13 października 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. : Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
76/2021 12 października 2021 r. zmiany Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
75/2021 11 października 2021 r. przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
74/2021 7 października 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont cząstkowy drogi powiatowej Jawor-Jenków (dawna droga wojewódzka 363) z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
73/2021 24 września 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
72/2021 21 września 2021 r. zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej (dawnej DW nr 363) Jawor - Jenków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
71/2021 21 września 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
70/2021 14 września 2021 r. ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Jaworskiego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
69/2021 9 września 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
68/2021  30 sierpnia 2021 r. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY 21” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
67/2021 31 sierpnia 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
66/2021 31 sierpnia 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej (dawnej DW nr 363) Jawor - Jenków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
65/2021 1 września 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
64/2021 31 sierpnia 2021 r. uchylenia zarządzenia nr 27/2010 Starosty Jaworskiego z dnia 20.05.2010 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz zarządzenia nr 52/2010 Starosty Jaworskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia W Starostwie Powiatowym w Jaworze Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 16 lipca 2021 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
63/2021 31 sierpnia 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
62/2021 26 sierpnia 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2021/2022 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
61/2021 19 sierpnia 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
60/2021 19 sierpnia 2021 r. ustalenia wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
59/2021 19 sierpnia 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
58/2021 17 sierpnia 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
57/2021 10 sierpnia 2021 r. powołania komisji do protokolarnego przyjęcia nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Męcinka, obręb Muchów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 79, od Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
56/2021 27 lipca 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
55/2021 27 lipca 2021 r. powołania komisji ds. odbioru w ramach zadania pn. "Remont mostu drogowego na rzece Nysa Szalona w ciągu drogi powiatowej nr 2786D" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
54/2021 22 lipca 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
53/2021 16 lipca 2021 r. wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaworze : Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, Programu zapewnienia i poprawi jakości audytu wewnętrznego oraz Kodeksu etyki audytora wewnętrznego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
52/2021 9 lipca 2021 r. zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze Zarządzenie wchodzi po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników ZarządzenieTreść zarządzenia
51/2021 6 lipca 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
50/2021 7 lipca 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadani pn.: Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
49/2021 22 czerwca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
48/2021 21 czerwca 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz dostawą masy na zimno z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
47/2021 7 września 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807D relacji Męcinka - Piotrowice o dł. ok. 2.3 km.” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
46/2021 23 sierpnia 2021 r. powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808D w miejscowości Męcinka o dł. ok. 0.5 km" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
44/2021 15 czerwca 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
43/2021 11 czerwca 2021 r. powołania Komisji Przetargowej do dokonania sprzedaży kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
42/2021 7 czerwca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
41/2021 31 maja 2021 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji -"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
40/2021 25 maja 2021 powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofertowego na zbycie składników majątku ruchomego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
39/2021 14 maja 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
38/2021 12 maja 2021 r. powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
37/2021 11 maja 2021 r. powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
36/2021 7 maja 2021 wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 8 maja 2021 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
35/2021 7 maja 2021 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
34/2021 29 kwietnia 2021 przeprowadzenia treningu sprawdzającego działanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
33/2021 23 kwietnia 2021 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
32/2021 13 kwietnia 2021 r. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
31/2021 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i funkcjonowania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
30/2021 13 kwietnia 2021 r. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
29/2021 23 marca 2021 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
28/2021 22 marca 2021 wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2021  ZarządzenieTreść zarządzenia
27/2021 18 marca 2021 r. powołania komisji przetargowej do odbioru zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę  mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
26/2021 18 marca 2021 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej i budowa kanalizacji deszczowej realizowane w ramach inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2806D relacji DW 363-Piotrowice-DW 365 o dł. około 1.6km" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
25/2021 18 marca 2021 wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
23/2021 16 marca 2021 powołania Komisji Socjalnej z dniem 16 marca 2021  ZarządzenieTreść zarządzenia
22a/2021 16 marca 2021 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 16 marca 2021 ZarządzenieTreść zarządzenia
22/2021 16 marca 2021 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: "Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990, Etap I i II" - ETAP I" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
21/2021 15 marca 2021 zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
20/2021 11 marca 2021 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
19/2021 11 marca 2021  wprowadzenia znaku graficznego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
18/2021 12 marca 2021 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy SOSW w Jaworze", będącego przedmiotem zamówienia publicznego nr IF.2600.18.2020 z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
17/2021 4 marca 2021 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie jaworskim w 2021 roku z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
16/2021 1 marca 2021 wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 27 lutego 2021 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
15/2021 23 lutego 2021 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (OSO) w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
14/2021 17 lutego 2021 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa (AB) w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
13/2021 16 lutego 2021 ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2021 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
12/2021 16 lutego 2021 wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę      130 000 zł oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
11/2021 15 lutego 2021 zmiany zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
10/2021 9 lutego 2021 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji  w Wydziale Inwestycji i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
9/2021 9 lutego 2021 powołania komisji ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS) w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
8/2021 8 lutego 201 realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 r. w powiecie jaworskim z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
7/2021 1 lutego 2021 powołania komisji do przeprowadzenia licytacji składników majątku ruchomego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
6/2021 1 lutego 2021 zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27 stycznia 2021 ZarządzenieTreść zarządzenia
5/2021 27 stycznia 2021  ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2021 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ZarządzenieTreść zarządzenia
4/2021 22 stycznia 2021 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł w Starostwie Powiatowym w Jaworze  z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
3/2021 11 stycznia 2021 gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Jaworze wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2021 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 ZarządzenieTreść zarządzenia
2/2021 11 stycznia 2021 przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze 01 stycznia 2021 ZarządzenieTreść zarządzenia
1/2021 15 stycznia 2021 powołania komisji do ustalania zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-01-18 13:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-02-15 15:31:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927