☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za IV kwartał 2020 r.

 

1. Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

3. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

4. Rb-50 Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

5. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

6. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

7. Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

8. Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

9. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za III kwartał 2020 r.

 

1. Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

3. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

4. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

5. Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

6. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

7. Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

8. Rb-50  Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

9. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za I kwartał 2020 r.1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - N Sprawozdanie za I kwartał 2020 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2020-05-10 19:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-03-08 13:11:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927