☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2020 roku

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

XXV/131/20 4 sierpnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXV/130/20 4 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIV/129/20 13 lipca 2020 r. pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIV/128/20 13 lipca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2821D położonej na terenie gminy Paszowice, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/127/20 30 czerwca 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/126/20 30 czerwca 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/125/20 30 czerwca 2020 r. wyłączenia z drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor - Wądroże Wielkie wydzielonych działek i pozbawienia ich kategorii drogi powiatowej po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
 XXIII/124/20  30 czerwca 2020 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/123/20 28 czerwca 2020 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2019 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/122/20 28 czerwca 2020 r. rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/121/20 28 czerwca 2020 r. udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaworze wotum zaufania z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/120/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia dróg powiatowych położonych na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/119/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2836D położonej na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/118/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia końcowego odcinka drogi powiatowej nr 2176D położonej na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/117/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2846D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/116/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2845D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/115/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2844D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/114/20 28 maja 2020 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/113/20 28 maja 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/112/20 28 maja 2020 r. skargi na Starostę Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/111/20 28 maja 2020 r. pozbawienia odcinka drogi nr 2819D kategorii drogi powiatowej po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/110/20 30 kwietnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/109/20 30 kwietnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/108/20 30 kwietnia 2020 r. przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/107/20 30 kwietnia 2020 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Jawor z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/106/20 30 kwietnia 2020 r. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/105/20 26 marca 2020 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Mierczyce z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/104/20 26 marca 2020 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/103/20 26 marca 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/102/20 27 luty 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkłądu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2020 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
załączniki
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVII/101/20 27 luty 2020 r. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
załączniki
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVI/100/20 30 stycznia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/99/20 09 stycznia 2020 r. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Jaworze, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/98/20 09 stycznia 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/97/20 09 stycznia 2020 r. budżetu na 2020 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Brzozowski
(2020-01-17 11:17:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2020-08-04 16:30:13)
 
 
ilość odwiedzin: 4150901

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X