☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za I kwartał 2019 r.1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za II kwartał 2019 r.

 

1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności orza wybranych aktywów finansowych

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za III kwartał 2019 r.

 

1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności orza wybranych aktywów finansowych

 


 

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Jaworskiego

za 2019 r.

 

1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

2. Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

4. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

6. RB - 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

7. Rb - 50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

8. Rb - 27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego

9. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności orza wybranych aktywów finansowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wasiluk Konrad
(2019-04-24 11:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-03-02 08:42:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927