☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

Zarządzenia Starosty Jaworskiego z 2019 roku

 

 

Numer zarządzenia Data podpisania W sprawie Data obowiązywania Treść zarządzenia (PDF)
122/2019 20 grudnia 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D Zębowice - Paszowice w km 0+000 - 2+177 (intensywne opady deszczu maj 2017) z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
121/2019 17 grudnia 2019 zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 110/2019 Starosty Jaworskiego z dnia 28.11.2019 do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2020 r." z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
120/2019 17 grudnia 2019 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
119/2019 16 grudnia 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+679 w miejscowości Pogwizdów ( intensywne opady deszczu - lipiec 2016 r. )" z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
118/2019 16 grudnia 2019 ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
117/2019 10 grudnia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
116/2019 9 grudnia 2019 powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz trybu postępowania zespołu z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
115/2019 4 grudnia 2019 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
113/2019 9 grudnia 2019 realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 r. w powiecie jaworskim z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
112/2019 9 grudnia 2019 procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w Starostwie Powiatowym w Jaworze i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
111/2019 3 grudnia 2019 powołania Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
110/2019 22 listopada 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2020 r. z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
109/2019 13 listopada 2019 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
108/2019 14  listopada 2019 przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
107/2019 14  listopada 2019 powołania komisji do wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
106/2019 7 listopada 2019 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze i ustalenia terminu jego odpracowania z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
105/2019 7 listopada 2019 powołania komisji d.s odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2833D w Wierzchosławicach, km 0+000 - 3+543 (intensywne opady deszczu maj 2017)" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
104/2029 25 października 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze (Intensywne opady deszcze i silne wiatry - lipiec 2016 r.) - etap II" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
103/2019 29 października 2019 wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
102/2019 23 października 2019 powołania komisji do wyceny i sprzedaży rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
101/2029 15 października 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referatu w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
100/2019 7 października 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: "Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2019/2019". z dniem podpisania

ZarządzenieTreść zarządzenia

98/2019 17 września 2019 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z dniem 17 września 2019 ZarządzenieTreść zarządzenia
97/2019 16 września 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wspomaganie odśnieżania poprzez ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w jaworze, w sezonie zimowym, 2019/2020 z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
96/2019 16 września 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
95/2019 10 września 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Rozwoju Promocji i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Jaworze ul. Wrocławska, 59-400 Jawor z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
94/2019 5 września 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
93/2019 5 września 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
92/2019 3 września 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2019/2020" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
91/2019 26 sierpnia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Jaworskiego w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz 1990 ze zm. ) z dniem 26.08.2019 r. ZarządzenieTreść zarządzenia
90/2019 22 sierpnia 2019 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802D Zębowice-Paszowice w km 0+000-2+177 [intensywne opady deszczu maj 2017]” z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
89/2019 21 sierpnia 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
88/2019 19 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz ograniczenia ryzyka związanego z konfliktami w miejscu pracy w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania

ZarządzenieTreść zarządzenia

87/2019 9 sierpnia 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
86/2019 5 sierpnia 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze z dniem 05.08.2019 ZarządzenieTreść zarządzenia
85/2019 31 lipca 2019 powołania komisji na stanowisko ds. budownictwa i architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
84/2019 25 lipca 2019 zmiany i skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
82/2019 22 lipca 2019 wprowadzenia Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
81/2019 22 lipca 2019 organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
80/2019 19 lipca 2019 przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
79/2019 22 lipca 2019 organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Jaworskiego z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
78/2019 16 lipca 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
77/2019 15 lipca 2019 zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+650, odcinek od skrzyżowania z DK3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Jaworze" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
76/2019 9 lipca 2019 powołania Komisji do spraw kwalifikacji pojazdów usuniętych z drogi do likwidacji poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
75/2019 8 lipca 2019 trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Jaworskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. kwalifikacji i likwidacji tych pojazdów z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
74/2019 2 lipca 2019 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
73/2019 24 czerwca 2019 skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego z dniem podjęcia ZarządzenieTreść zarządzenia
72/2019 24 czerwca 2019 zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+650, odcinek od skrzyżowania z DK3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Jaworze" z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
71/2019 24 czerwca 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 15-16 czerwca 2019 roku z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
70/2019 24 czerwca 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszcze w dniach 15-16 czerwca 2019 roku z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
69/2019 24 czerwca 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 15-16 czerwca 2019 roku z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
68/2019 21 czerwca 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 15-16 czerwca 2019 roku z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
67/2019 17 czerwca 2019 powołania  komisji przetargowej do przygotowania i    przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia   publicznego  pn,:  Dostawa  w formie  leasingu operacyjnego  fabrycznie  nowego  rębaka  do  gałęzi - przyczepy specjalnej  wraz  z homologacją. z dniem 17.06.2019 ZarządzenieTreść zarządzenia
66/2019 24 czerwca 2019 określenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu jaworskiego z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
65/2019 24 czerwca 2019 zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem podpisania ZarządzenieTreść zarządzenia
64/2019 19 czerwca 2019 wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 19.06.2019 ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1Załącznik
Załącznik2Załącznik
63/2019 19 czerwca 2019 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Jaworze. z dniem 19.06.2019 ZarządzenieTreść zarządzenia
Załącznik1 Załącznik
62/2019 13 czerwca 2019 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+650, odcinek od skrzyżowania z DK3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Jaworze" z dniem podpisania Treść zarządzenia
61/2019 13 czerwca 2019 powołania Komisji ds. opiniowania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty Jaworskiego, oraz ustalenia kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
60/2019 10 czerwca 2019 skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
59/2019 7 czerwca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli  prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego
w ramach otwartego konkursu ofert
z dniem 31.05.2019 Treść zarządzenia
58/2019 31 maja 2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: .Zrębkowanie gałęzi na drogach wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze wraz z wywiezieniem zrębek" z dniem 31.05.2019 Treść zarządzenia
57/2019 30 maja 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27-28 maja 201 9 roku z dniem podpisania Treść zarządzenia
56/2019 30 maja 2019 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 21-23 maja 2019 roku z dniem podpisania Treść zarządzenia
55/2019 30 maja 2019

powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze i powiatowych jednostkach organizacyjnych

z dniem podjęcia Treść zarządzenia
54/2019 28 maja 2019

powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze i powiatowych jednostkach organizacyjnych

z dniem podjęcia Treść zarządzenia
52/2019 22 maja 2019 zmieniające zarządzenie Starosty Jaworskiego w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów wsi Niedaszów i wsi Luboradz w gminie Mściwojów, w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dniem podjęcia Treść zarządzenia
51/2019 21 maja 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starowstwi Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
50/2019 16 maja 2019 powołania Zespołu oceniającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Probemów Społecznych Powiatu Jaworskiego na łata 2011-2020. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
49/2019 15 maja 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2800D w km 0+500 -1 - 467 w miejscowości Skała" Etap III z dniem podjęcia Treść zarządzenia
48/2019 14 maja 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. plac w Wydziale Finansów i Księgowości w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
47/2019 13 maja 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
46/2019 10 maja 2019 powołania komisji przetargowej na wybranie najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. "Określenie stanu technicznego oraz wartości rynkowej pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. l30a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym". z dniem podpisania Treść zarządzenia
45/2019 10 maja 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym i  Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
44/2019 08 maja 2019 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.informatyki w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
43/2019 06 maja 2019 powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą masy na zimno z dniem 6.05.2019 Treść zarządzenia
42/2019 25 kwietnia 2019 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. " Prze b udowa drogi powiatowej nr 2833D w Wierzchosławicach, km 0+000 - 3+543 [intensywne opady deszczu maj 2017 ]" z dniem podpisania Treść zarządzenia
41/2019 29 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji ds . odbioru robót w ramach zadanie pn. Remont pokrycia dachowego budynku warsztatowo-magazynowego Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania Treść zarządzenia
40/2019 25 kwietnia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze". z dniem 25.04.2019 Treść zarządzenia
39/2019 24 kwietnia 2019 powołania Zespołu do spraw opracowania "Raportu o stanie Powiatu Jaworskiego" z dniem podpisania Treść zarządzenia
38/2019 15 kwietnia 2019 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: "Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie gminy Męcinka, powiatu jaworskiego.", realizowanej na podstawie wniosku OSO.2600.14.2019 z dnia 5 marca 2019 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego. z dniem podpisania

Treść zarządzenia

37/2019 12 kwietnia 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont instalacji elektrycznej w budynku 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Etap 1- 2018 r. i Etap 111- 2019 r." z dniem podpisania

Treść zarządzenia

36/2019 04 kwietnia 2019 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 4.04.2019

Treść zarządzenia

35/2019 11 kwietnia 2019 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia na zadanie: "Zobiektowanie i założenie kartotek ok. 13 000 budynków w bazie programu EWOPIS dla powiatu jaworskiego" realizowanego na podstawie wniosku OSO.2600.15.2019 z dnia 5 marca 2019 r. o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego. z dniem podpisania

Treść zarządzenia

34/2019 11 kwietnia 2019 określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania

Treść zarządzenia

33/2019 09 kwietnia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze". z dniem 9.04.2019

Treść zarządzenia

32/2019 04 kwietnia 2019 powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz trybu postępowania zespołu. z dniem podpisania

Treść zarządzenia

31/2019 03 kwietnia 2019 ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty z dniem podpisania

Treść zarządzenia

30/2019 11 marca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie powiatu jaworskiego wraz z oprogramowaniem, fotorejestracją pasa drogowego oraz przeglądem dróg pięcioletnim. z dniem podpisania

Treść zarządzenia

29/2019 20 marca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Pozimowe sprzątanie nawierzchni wraz z wywiezieniem piasku i oznakowaniem robót oraz zbieranie śmieci w pasie drogowym wraz z ich wywozem i oznakowaniem robót". z dniem 20.03.2019

Treść zarządzenia

28/2019 18 marca 2019  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg".
 
z dniem 18.03.2019

Treść zarządzenia

27/2019 18 marca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Zakup wraz z dostawa, kruszywa do remontów cząstkowych dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze".
z dniem 18.03.2019

Treść zarządzenia

26/2019 20 marca 2019 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiacie jaworskim w 2019 r. z dniem podpisania

Treść zarządzenia

25/2019 15 marca 2019 powołania komisji na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich pracy Starostwie Powiatowym w Jaworze. z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

24/2019 8 marca 2019 powołania Komisji przyjęcia druków ścisłego zarachowania z dniem 8.03.2019

Treść zarządzenia

23/2019 7 marca 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Zakup wraz z dostawa odzieży roboczej oraz artykułów BHP dla pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze”. z dniem 7.03.2019

Treść zarządzenia

21/2019 25 lutego 2019 uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
w Starostwie Powiatowym w Jaworze
z dniem 01.03.2019

Treść zarządzenia

Regulamin

20/2019 27 lutego 2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Dostawa i odbiór materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Jaworze". z dniem 22.02.2019 Treść zarządzenia
19/2019 22 lutego 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro na: "Zakup wraz z dostawą posiłków profilaktycznych dla pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze".
z dniem 22.02.2019 Treść zarządzenia
18/2019 20 lutego 2019 powołania komisji na stanowisko ds. bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
17/2019 20 lutego 2019 powołania komisji na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy W Starostwie Powiatowym w Jaworze.
 
z dniem podjęcia Treść zarządzenia
16/2019 20 lutego 2019 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo — wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego W 2019 roku z dniem podpisania z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane Treść zarządzenia
15/2019 19 lutego 2019 wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Treść zarządzenia
14/2019 13 lutego 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na ,,Zakup wraz z dostawą rur do montażu oznakowania pionowego”. z dniem 13.02.2019 Treść zarządzenia
13/2019 12 lutego 2019 powołania komisji na stanowisko ds. budownictwa i
architektury w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
 
z dniem 12.02.2019 Treść zarządzenia
12/2019 13 lutego 2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania I doręczania
przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym".
z dniem podpisania Treść zarządzenia
11/2019 12 lutego 2019 wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

z dniem podpisania

 
Treść zarządzenia
10/2019 12 lutego 2019 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JAWORSKIEGO"

z dniem podpisania

 
Treść zarządzenia
9/2019 12 lutego 2019 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2800D w km 1+060 - 1+467 w miejscowości Skała"

z dniem podpisania

 
Treść zarządzenia
8/2019 29 stycznia 2019 powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji stanu technicznego drogi powiatowej nr 2818D na odcinku eksploatowanym przez firmę SAXTAR na podstawie umowy nr 235/2017 z dnia 5 września 2017 r. z dniem podpisania Treść zarządzenia
7/2019 25 stycznia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na: Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych z dniem 25.01.2019 r. Treść zarządzenia
6/2019 25 stycznia 2019 ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2019 roku z dniem podpisania z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane Treść zarządzenia
5/2019 11 stycznia 2019 powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto dla zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w roku 2019 z dniem 11.01.2019 r. Treść zarządzenia
4/2019 08 stycznia 2019 zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia
3/2019 10 stycznia 2019 wprowadzenia wzorów druków dla pism urzędowych z dniem podpisania Treść zarządzenia
2/2019 07 stycznia 2019 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zakup artykułów biurowych do prawidłowego funkcjonowania wydziałów Starostwa Powiatowego w Jaworze" z dniem 07.01.2019 r. Treść zarządzenia
1/2019 03 stycznia 2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podjęcia Treść zarządzenia

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2019-01-17 11:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-04-15 14:04:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927