☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 22.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021” oraz „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021”.

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo


Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
o wpis do rejestru zabytków wschodniej części parku w miejscowości Pogwizdów, gm. Paszowice, pow. jaworski

   
Ogłoszenie z dnia 24 września 2019 r. Logo


Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
o wpis do rejestru zabytków dworu wieżowego położonego w miejscowości Zębowice, gm. Paszowice, pow jaworski na działce nr 203/10

   
Ogłoszenie z dnia 24 września 2019 r. Logo


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 

   
Ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. Logo


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 

   
Ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. Logo


Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 17 września o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze -  Sala konferencyjna
 

   
Ogłoszenie Logo


Ogłoszenie o licytacji pojazdów

 

Ogłoszenie Logo

Państwowe Gospodarstwo Wodne

 

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania.

 

Informacja o przyznaniu dotacji Link
Ogłoszenie Logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019r.


 

Ogłoszenie Logo

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w Z019 r. 

Ogłoszenie Logo

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
 

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania.
 

Ogłoszenie Logo

O naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
 

Ogłoszenie Logo

PKP S.A. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Mierczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329/3 o pow. 0,4617 ha, AM-1, obręb 0010 Mierczyce, gmina Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie wraz z prawem własności posadowionej na niej zabudowy.
 

Ogłoszenie Logo

 


 

STAROSTA JAWORSKI Informuje

 

Ogłoszenie Logo

 


Obwieszczenie

Obwieszczenie RZGW

Obwieszczenie Logo

 


Ogłoszenie

Informacja o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ogłoszenie Logo

 


Ogłoszenie

Wniosek o dopłaty w roku 2019

Ogłoszenie Logo

 


STAROSTA JAWORSKI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Wądroże Wielkie, położonej w obrębie Skała gmina Wądroże Wielkie w granicach oznaczonych geodezyjnie działek nr 53/3 o pow. 0,0318 ha oraz nr 53/4 o pow. 0,0325 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 31.01.2019 do dnia 22.02.2019 r.

 


Ogłoszenie

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz  promocji i ochrony zdrowia w 2019 r.

 

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mieczysław Zgórski
(2019-01-11 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Brzozowski
(2019-10-10 12:13:27)
 
 
ilość odwiedzin: 3788668

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X